Direkt till innehållet
11 Feb Kultur o.s.v. om Nationell finansiering

Kultur o.s.v. om Nationell finansiering

Kultur o.s.v. handlar den här gången om nationell finansiering. Vilka stöd kan du som kulturskapare i Halland ta del av? Möt representanter för olika nationella stödformer och diskutera dina idéer och ansökningsmöjligheter.

Vi har bjudit in Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kulturbryggan, Musikverket, Arvsfonden och Postkodstiftelsen till Halland för att informera om möjliga bidrag och stödformer.

Kultur o.s.v. är en mötesplats för konstnärer, kulturskapare, kulturorganisationer och arrangörer som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering av programmet görs av samrådet för kulturskapare i Halland.

Program

13.00-13.05 Ulf Fembro, Rektor Halmstads Kulturskola välkomnar deltagare till Kulturhuset Najaden.
13.05-13.15 Mats Bjerde, avdelningschef för konst och kultur och Mats Johansson, utvecklare fria kulturskapare, Region Halland, informerar om dagen och hälsar våra inbjudna gäster välkomna.
13.15-14.00 Presentationer av stödformer och medverkande organisationer.
14.00-14.30 Allmän frågestund till panelen.
14.30-15.00 Paus med fika.
15.00-17.00 Speeddejtning: Rådgivning genom möjlighet till personliga samtal med Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kulturbryggan, Musikverket, Arvsfonden och Postkodstiftelsen.
Från 16.00 Mingel
Ca. 17.00 Summering av dagen – Foajéscenen

Anmäl dig senast 9 februari

Det kostar inget att delta, men vi vill att du anmäler dig i förväg eftersom det är begränsat antal platser.
OBS! Arrangemanget är fullbokat.

Medverkande

Kulturrådet – Isabel Thomson, handläggare

Kulturrådet ska främja konst och kulturverksamheter – i hela Sverige och i utlandet. Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läsfrämjande, bild och form, museer, utställningar, regional kulturverksamhet, samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet.

kulturradet.se

Konstnärsnämnden/Kulturbryggan – Erik Hall, handläggare

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Den övergripande uppgiften är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. Konstnärsnämnden analyserar och sprider också kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt bevakar trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

Kulturbryggan är ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare och har som uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet.

konstnarsnamnden.se

konstnarsnamnden.se/kulturbryggan

Musikverket – Karl Tiderman, handläggare

Musikverkets projektbidrag ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Stödet ska stärka det fria musiklivet genom att bidra till gränsöverskridande möten och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt.

musikverket.se

Allmänna Arvsfonden – Michael Brolund, handläggare

Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får runt 400 projekt över hela landet stöd ur fonden.

arvsfonden.se

Postkodstiftelsen – Jessica Nordström Sikkar, projektledare

Svenska Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Postkodstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och söker projekt som utmanar, inspirerar och förändrar.

Postkodstiftelsen ger inte enbart finansiellt stöd utan arbetar för att på fler sätt stödja projektorganisationerna. Genom aktiv dialog kan vi bistå med kunskap, erfarenhet och nätverk som kan stärka projekten. Vi arbetar också aktivt för att synliggöra projekten och visa på effekterna av insatserna. Vi stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser.

postkodstiftelsen.se

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha mer information.

Mats Bjerde, avdelningschef för konst och kultur, e-post: mats.bjerde@regionhalland.se, tel. 035 17 98 58.

Mats Johansson, utvecklare fria kulturskapare, e-post: mats.g.johansson@regionhalland.se, tel. 070 950 50 17.

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Dans, Film och rörlig bild, Bild- och formkonst, Litteratur och skrivande, Musik, Teater, Slöjd och Konsthantverk

Tid: Tisdagen den 11 februari 2020, kl. 13.00-17.00

Plats:

Kulturhuset Najaden, Foajéscenen, Halmstad.

Sista anmälningsdag: 2020-02-09

Målgrupp: Konstnärer, kulturskapare, kulturorganisationer och arrangörer inom konst och kultur i Halland.

Entrè:

OBS! Fullbokat! Det kostar inget att delta. Endast för föranmälda, begränsat antal platser.