Direkt till innehållet
8 Sep Nätverksträff för konstnärliga residens i Sverige

Nätverksträff för konstnärliga residens i Sverige

Varmt välkommen till årets träff i det nationella nätverket för konstnärliga residens i Sverige! Tema för träffen är ”Relationer”. Under två dagar utbyter vi erfarenheter och tankar med varandra, tar del av reflektioner kring relationsbyggande samt lär oss mer om hur andra nationella nätverk för konstnärliga residens arbetar och organiserar sig.

Vi utvecklar ett hybridupplägg för träffen i två parallella delar, en fysisk och en digital, med innehåll och metod anpassade för varje format.

Anmäl dig senast 15 augusti

Målgruppen för nätverksträffen är alla de aktörer som driver, finansierar eller på olika sätt bidrar till utveckling av residensverksamheter, också enskilda konstnärer är välkomna att delta.

Anmälan är öppen till 15 augusti, men anmäl dig så snart som möjligt, det underlättar vår fortsatta planering.

Anmälan dig via denna länk och välj fysisk eller digital närvaro

Program

8 september

12:00-12:30 | Inledning
12:30-14:00 | Bojana Panevska (TransArtists, Nederländerna). Reflektion kring residensfältet i ett globalt post-covid-perspektiv samt hur residens används för relationsbyggande över tid. Med efterföljande samtal/diskussion.
14:00-14:30 | Fikapaus
14:30-16:00 | Tre nationella residensnätverk (Finland, Frankrike, Taiwan) presenterar sin verksamhet. Med efterföljande samtal/diskussion.
16:00-17:30 | Middagspaus
17:30-18:30 | Strandvandring med Art Inside Outs residenskonstnärer FR AUD och Moi Tran
18:30-20:00 | Bohemernas afton med Gylleboverket

9 september

09:00-10:45 | Johan Forsman (Skogen, Göteborg). Reflektion kring sammanflätningar och långa relationer. Med efterföljande samtal/diskussion
10:45-11:00 | Fikapaus
11:00-12:30 | Workshop
12:30-13:00 | Avslutande reflektioner och framåtblickar

Programråd för nätverksträffen 8–9 september 2021: Helena Selder (BAC), Etta Säfve och Jona Elfdahl (Gylleboverket), Hanna Isaksson (Resurscentrum för Konst i Norrbotten), Annika Björkman (Konstnärsnämnden), Evelina Lindblom (Hallands Konstmuseum/Konst i Halland) samt Petra Johansson och Davor Abazovic (Art Inside Out).

Kontakt

Har du frågor? Kontakta Davor Abazovic, Art Inside Out/Kultur i Halland, epost: davor.abazovic@regionhalland.se

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Dans, Film och rörlig bild, Bild- och formkonst, Litteratur och skrivande, Musik, Teater, Slöjd och Konsthantverk, Kulturarv

Tid: 8-9 september 2021

Plats:

Du kan välja att delta på plats i Halmstad eller digitalt.

Sista anmälningsdag: 2021-08-15

Målgrupp: Konstnärliga residensverksamheter i Sverige.