Direkt till innehållet
16 Okt På plats! SKL:s Kulturkonferens 2019

På plats! SKL:s Kulturkonferens 2019

Vid kusten, i skogen, på fjället, utmed landsvägen, vid åkern, i byn, under trädet, vid älven, i neonskyltens sken, i orten, med pannlampans hjälp, i korsningen, på stan. Vi sätter ljuset på olika platsers förutsättningar, behov och potential.

Överallt finns platser där vi möts. Genom sången, med kameran, i konsthallen, vid mixerbordet, via skärmen, med rullstolen, i läsesalen, på scenen, genom rörelse, i poesin. Tillsammans med andra, både nära och fjärran, uppstår kultur.

Under SKL:s kulturkonferens 2019 undersöker vi på vilka sätt kommuner, regioner och stat i samspel med civilsamhället kan bidra till, stärka och främja konst och kultur lokalt. Detta för att kunna uppleva, producera och delta i kulturlivet oavsett var en bor och verkar. Under dagarna kommer vi fördjupa oss i demografiska, geografiska och strukturella utmaningar och möjligheter. Vi kommer också utforska relationerna mellan platsutveckling och kulturliv och se närmare på vilken roll digitalisering kan spela i sammanhanget. Vi vill försöka få syn på normer och föreställningar om olika platser och hitta kreativa förhållningssätt som möjliggör utveckling.

Du kommer att möta internationella gäster, tjänstepersoner, politiker och konstutövare, få ta del av aktuell forskning och dela erfarenheter, verktyg och idéer. Förtroendevalda ges möjlighet till politiska överläggningar.

Konferensen arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Värdar för dagarna är Halmstad kommun och Region Halland.

Konferensen kommer att äga rum i Halmstad på kulturhuset Najaden den 16-17 oktober. Under kvällen den 15 oktober har du möjlighet att få en smygkik på Hallands konstmuseum som öppnar under senhösten 2019 efter en omfattande om- och tillbyggnad. På eftermiddagen den 17 oktober erbjuder Halmstad kommun och Region Halland spännande studiebesök.

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Dans, Film och rörlig bild, Bild- och formkonst, Litteratur och skrivande, Musik, Teater, Slöjd och Konsthantverk, Bibliotek, Kulturarv

Tid: 16-17 oktober 2019

Plats:

Kulturhuset Najaden, Halmstad

Målgrupp: Politiker och tjänstemän, samt representanter för kulturskapare och civilsamhälle.

Entrè:

Läs mer och anmäl dig till konferensen via SKL:s webbplats