Direkt till innehållet
4 Feb Residens i en postpandemisk tid – Seminarieserie

Residens i en postpandemisk tid – Seminarieserie

– nya perspektiv på bild- och formresidens i Sydsverige

I fyra direktsända samtal över fredagslunchen ges en unik inblick i situationen för bild- och formresidens just nu. Fokus för seminarieserien är kunskapsutbyte och residensutveckling och den vänder sig till dig som är konstnär, särskilt intresserad av att starta eller utveckla residens och till dig som är beslutsfattare eller tjänsteperson i en kommun eller region.

De tre residensen Harp Art Lab, Ifö Center och The Mirror Institution fick i uppdrag att överblicka situationen för bild- och formresidens och produktionsplattformar i Södra Sverige i slutfasen av Covid-19 pandemins mest akuta läge. I samtalsserien delar de med sig av sina reflektioner. Förbered dig med favoritlunchen bredvid datorn och följ programmet live. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Konstnärlig frihet – 21 januari 12.00–13.00

Den statliga utredningen Från kris till kraft – Kulturens återstart pekar på att det finns en risk att konstens frihet hotas på grund av en alltför likriktad och ensidig finansiering till konstfältet. Rapporten Så fri är konsten av Myndigheten för kulturanalys kommer fram till en liknande slutsats. Varför är det så viktigt att konsten är fri? Vilka komponenter är avgörande för att uppnå konstnärlig frihet? Och är frihet det samma som konstnärlig kvalité? Mikael Ericsson från Harp Art Lab lyfter frågorna i samtal med Robert Hais, konstnär och tidigare projektledare för KC västs Landart-projekt (X)sites och ger exempel från andra konstnärsdrivna residens i Sydsverige. Moderator: Joanna Sandell från The Mirror Institution.

Samverkan – 28 januari 12.00–13.00

Bristen på resurser är gemensam för många självorganiserade residens. Samtalet handlar om hur residens kan söka finansiering och hitta människor som kan och vill hjälpa till men också hur residens kan drivas nomadiskt i samverkan med fasta produktionsplattformar. Medverkande är curatorgruppen SLAM som använder Ifö Center som bas för sitt residens, Hanna Olsson från International Resource Office (IRO) som informerar om hur verksamheter kan ta emot volontärer via Solidaritetskåren samt Anna Skogster från Nordisk kulturkontakt som informerar och ger tips till residens om hur de kan söka stöd från Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet. Moderator: Teresa Holmberg från Ifö Center.

Möjligheter – 4 februari 12.00–13.00

Länk till seminariet den 4 februari i Zoom

När man ska söka finansiering för sin residensverksamhet är den första nyckeln till framgång att hitta rätt stöd. Men hur gör man för att navigera rätt? Vad finns det för olika stödmöjligheter? Och vad ska man tänka på när man formulerar sin ansökan? Vid detta seminarium medverkar Marie le Sourd, generalsekreterare för nätverket On the Move, som kommer att berätta om hur man kan hitta olika stödmöjligheter via dem. Hanna Olsson från Trans Europe Halles/International Resource Office ger tips om vad man ska tänka på när man planerar och formulerar sin ansökan. Moderator: Teresa Holmberg från Ifö Center.

Överlevnad – 11 februari 12.00–13.00

Länk till seminariet den 11 februari i Zoom

ID: 860 9652 0110
Lösen: 476587

Många konstnärliga residensverksamheter världen över har tvingats till förändringar i samband med corona. Men redan innan pandemin hanterade konstnärliga residens och produktionsplattformar olika typer av svårigheter. Hur kan en verksamhet hitta en modell som klarar av både med- och motgångar? Joanna Sandell från The Mirror Institution samtalar här med Anna Mellergård från Litteraturnod Vimmerby om de bästa tipsen till konstnärliga plattformar för att genomleva ekonomiska svårigheter.

Varmt välkommen!

 

En person med en strut över huvudet och sivriga klumpar på händerna kliver med stora steg ut i havet i en stilla solnedgång.
Foto: Harp Art Lab.

 

Medverkande

Mikael Ericsson är konstnär, regissör och konstnärlig ledare för Harp Art Lab som är ett laboratorium för ljudkonst i Harplinge väderkvarn strax norr om Halmstad. Verksamheten startade 2010 och har utvecklats till en mötesplats för regionala och internationella samarbeten mellan konstnärer och publik. Arbetsmetoden baserar sig på en socialt engagerad och diskursiv ljudkonstpraktik som kan ta sig olika uttryck: workshops, performance, installationer och platsspecifika verk. http://www.harpartlab.se

Robert Hais är konstnär och arbetar med installationer och skulpturer, samt med ljus och projektioner, främst i det offentliga rummet. Robert var curator/konstnärlig ledare för projektet (X)Sites och har egna erfarenheter av residens i bl.a. Japan, USA och Irland.

Teresa Holmberg är konstnär, medgrundare och verksamhetsledare för Ifö Center, ett kulturhus och konstnärskollektiv i Bromölla i Skåne. Ifö Center som är inhyst i en gammal keramikfabrik erbjuder ateljéplats för konstnärer och verkstäder och driver även egna residensprogram. www.ifocenter.com

Anna Mellergård är litteraturutvecklare på Vimmerby Kommun och arbetar med Litteraturnod Vimmerby och dess regionala uppdrag att vara en nod för litteratur där hela länets författare och produktion samlas.

Hanna Olsson är projektledare för International Resource Office (IRO) som drivs av Trans Europé Hall. IRO är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd som drivs med stöd från Region Skåne.

Joanna Sandell är curator, skribent och chef för Södertälje konsthall. Joanna är också medgrundare av The Mirror Institution, en konstnärlig plattform som verkar för produktion av konst utanför de gängse institutionerna. Sandell har specialiserat sig på att vitalisera konstinstitutioner och kommer tidigare från Botkyrka konsthall och Kalmar konstmuseum. The Mirror Institution driver för närvarande ett internationellt residensprogram på Öland och ger även ut kulturtidskriften Silon. www.mirrorinstitution.com

Anna Skogster är seniorrådgivare på Nordisk Kulturkontakt, en institution under Nordiska ministerrådet som arbetar för att förstärka samarbete inom kulturfältet. Stöd till residenscentra ingår i det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum.

SLAM utgörs av Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Karin Auran Frankenstein och Moa Lönn som sedan 2017 arbetat med curatoriella och konstnärliga samarbetsprojekt i ett utvidgat fält där samtida keramik, konst och konsthantverk möts. SLAM skapar projekt och nätverk som med olika former av möten genererar kunskapsutbyten, stärker och bygger professionella nätverk.

Marie le Sourd är generalsekreterare för On the Move, ett internationellt nätverk för information kring mobilitet inom kultursektorn.

Dessutom medverkar två konstnärsdrivna residens i filmade intervjuer: Robert Jakobsson, Teater Albatross samt Karolin Kent och Tor Palm, Wu Art Space. Det första är ett residens med många års erfarenheter, det andra relativt nystartat.

Seminarieserien arrangeras inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige

Seminarieserien Residens i en postpandemisk tid – nya perspektiv på bild- och formresidens i Sydsverige genomförs inom ramen för Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) särskilda satsningar på bild- och formresidens och produktionsplattformar i Sydsverige och får stöd från Kulturrådet. Regionssamverkan Sydsverige som är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och som arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för Sydsverige består av regionerna Skåne, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg.

För frågor runt arrangemanget kontakta RSS beredningsgruppen för bild- och form:

Anneli Berglund, biträdande chef Kalmar konstmuseum, bild- och formutvecklare Kalmar län
Mobil: 0702 41 35 08, E-post: anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se

Torun Ekstrand, konstutvecklare, Region Blekinge – Konst i Blekinge
Telefon: +46 455-73 7141, E-post: torun.ekstrand@regionblekinge.se

Charlotta Hanno, utvecklare för bild- och formområdet, Region Halland
Telefon: 035-17 98 26, E-post: charlotta.hanno@regionhalland.se

Kartbild över södra Sverige, texten "Regionsamverkan Sydsverige" och logotyper för de sex sydligaste regionerna.

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Bild- och formkonst

Tid: 21 januari, 28 januari, 4 februari och 11 februari kl. 12:00–13:00

Plats:

Samtalen sker via Zoom.

Målgrupp: Intresserade av att starta eller utveckla residens, konstnärer, tjänstepersoner och beslutsfattare.

Entré:

Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs.