Direkt till innehållet
6 Okt Utbildning till läsledare inom Shared Reading-metoden

Utbildning till läsledare inom Shared Reading-metoden

Vill du läsa tillsammans med andra och utifrån texten prata om saker som berör? Då kan utbildningen till läsledare inom Shared Reading vara något för dig!

Shared Reading är en metod utvecklad i Storbritannien av litteraturvetaren Jane Davis och sprids via organisationen The Reader. Shared Reading-metoden går ut på att man läser en text tillsammans och gemensamt delar med sig så mycket eller lite som man känner för, utifrån de tankar och känslor stycket framkallar.

Vi erbjuder 26 platser i denna online-utbildning där du får lära dig att själv börja leda läsgrupper. Du får träning i att leda högläsning och litteratursamtal enligt Shared Reading-metoden. Utbildningen hålls på engelska med kursledare från The Reader, med digitala möten sex gånger i oktober.

Vad är Shared Reading?

En ledare högläser en dikt eller novell och gör pauser för tankar, diskussioner och frågeställningar. Metoden kännetecknas av kravlöshet och att det är låg tröskel för deltagarna att komma igång i en lugn och vänlig inramning utan förväntan på prestation. Inga förkunskaper kring litterärt kunnande förväntas av deltagarna, läsning är till för alla. Metoden kan användas för många målgrupper.

Shared Reading används bland annat för att stärka människor i utanförskap och förstärka psykisk hälsa. The Reader är dock noga med att betona att det inte är biblioterapi, men att effekterna kan vara terapeutiska. I denna kontext är deltagarna oavsett bakgrund läsare och medmänniskor som i detta kravlösa sammanhang tolkar, deltar och uttrycker sig.

Bli läsledare och använd metoden där du finns

Kursens mål är att utbilda 26 läsledare i metoden och att dessa i nästa steg erbjuder Shared Reading i olika sammanhang och till olika målgrupper i samhället. Vi tror att Shared Reading kan bli en integrerad del av flera olika verksamheter inom olika sektorer i samhället, och även kan bedrivas i privat regi.

Målgrupper i olika verksamheter i samhället

Vi är angelägna om att gruppens deltagare representerar olika delar av samhället. Vi antar att du till exempel jobbar på bibliotek, studieförbund, i skolan, fritidsverksamhet, kyrkan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, kriminalvården, elevhälsan, kvinnojouren eller privata aktörer, men det går fint att anmäla sitt intresse även från andra håll.

Krav för deltagande

För att få en plats i kursen ska:

  • ditt deltagande i kursen vara förankrat hos ledningen i din organisation
  • du delta vid samtliga kurstillfällen, det går inte att överlåta ett eller flera till någon annan
  • du ha en plan om var du ska hålla i grupper inom Shared Reading framöver (gärna redan ha en grupp i åtanke).

Om kursen

Kursen ger träning i att leda högläsning och litteratursamtal enligt modellen Shared Reading. Utbildningen ger den grund och de färdigheter som behövs för att själv börja leda läsgrupper. Deltagarna blir utbildade till läsledare, det betyder att man är diplomerad att hålla kurser i Shared Reading (men du får inte utbilda nya läsledare i din tur, för det krävs ytterligare en kurs).

När, var och hur?

Kursen är digital och genomförs kl. 10.00–14.00 (med paus för lunch) på onsdagar och fredagar, den 6, 8, 13, 15, 20 och 22 oktober 2021.

Kursen innehåller sex olika moduler. Mer information och detaljer om innehåll och digital plattform skickar vi direkt till dig som ska delta i kursen. Kursen ges på engelska.

Kursledare

Kursledarna arbetar vid The Reader i Liverpool och har stor erfarenhet både av att utbilda i och att arbeta med metoden både teoretiskt och praktiskt.

Kursmaterial

Kursmaterial ingår. Vi kommer att använda oss av The Readers material som är på engelska.

Kostnad och anmälan

Kursen kostar 3000 kr/deltagare. Anmälan är bindande. Begränsat antal platser (26 st).

Anmäl dig senast den 22 september 2021

Vid fler anmälda än antalet platser kommer vi att fördela platserna utifrån vår önskan om en blandad grupp samt övriga kriterier för att delta. Du får besked om du har fått en plats på kursen senast en vecka innan kursstart.

Kontakt

Marija Hane, utvecklare, Kultur i Halland – regionbiblioteket
tel. 0720-84 37 19, e-post: marija.hane@regionhalland.se 

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Kultur och hälsa

Tid: Onsdagar och fredagar kl. 10–14 (med paus för lunch) den 6, 8, 13, 15, 20 och 22 oktober 2021.

Plats:

Utbildningen är online, du deltar via din dator.

Kursen ges på engelska.

Sista anmälningsdag: 2021-09-22

Entrè:

Utbildningen kostar 3000kr/deltagare (exkl. moms). Anmälan är bindande.

Anmäl dig till utbildningen läsledare inom Shared Reading här