Direkt till innehållet
9 Mar Små barn i en digital värld – vad säger forskningen?

Små barn i en digital värld – vad säger forskningen?

Påverkar digitaliseringen små barns språkutveckling? Hur ska vi förhålla oss till skärmtid? Välkommen till en digital kunskapsdag!

Föreläsningarna handlar om vad forskning har visat när det gäller barns skärmanvändning och vad som kan vara viktigt att känna till för att på bästa sätt stödja och uppmuntra barns utveckling och välmående i förhållande till digital teknologi.

Dagen riktar sig till dig som arbetar med barn 0–6 år, med språk- och läsfrämjande och med digitala frågor, inom bibliotek, barnhälsovård och förskola i Halland. Samt chefer och politiker inom området och alla som är intresserade av frågan.

Syftet med kunskapsdagen är att öka kunskapen kring små barns språkutveckling och stärka samverkan mellan olika professioner.

Program för dagen

14.00 – 14.15 Välkommen och kort bakgrund till dagen
14. 15 – 15.15 Barns digitala aktiviteter och språkutveckling
Malin Nilsen föreläser om barns teknologianvändning ur forskningsperspektiv, barn-, föräldra- och förskoleperspektiv med utgångspunkt i sin avhandling ”Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan” (2018).
15.00 – 15.15 Fikapaus
15.15 – 16.15 Att växa upp i en digital värld
Anett Sundqvist berättar om pågående forskning om hur digitala medier påverkar barn i förskoleåldern.
16.15 – 16.30 Frågestund och tack för idag

Medverkande

Malin Nilsen är universitetslektor, doktor och leg. förskollärare, Inst. för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Anett Sundqvist, leg. logoped, bitr. professor, Inst. för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avd. för psykologi, Linköpings universitet.

Kontakt

Vid frågor angående kunskapsdagen eller Språkstart Halland kontakta Maria: maria.ehde-andersson@regionhalland.se, tel. 035-17 98 63.

Kunskapsdagen arrangeras av Språkstart Halland, Region Hallands lokala nämnder och Länsstyrelsen i Hallands län.

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Språkutveckling, Kultur och hälsa

Tid: Tisdagen den 9 mars 2021, kl. 14.00 – 16.30

Plats:

Digitalt på distans. Länken till sändningen skickas ut ett par dagar innan 9 mars till anmälda deltagare.

Sista anmälningsdag: 2021-02-26

Målgrupp: Du som arbetar med barn 0–6 år, t ex inom bibliotek, BHV, förskola och alla intresserade.

Entrè:

Kunskapsdagen är avgiftsfri. Anmäl dig här senast 26 februari.