Direkt till innehållet
23 Mar Små barn och skärmar - uppmuntra, begränsa eller förbjuda?

Små barn och skärmar - uppmuntra, begränsa eller förbjuda?

Hur ska man förhålla sig till sitt barns digitala aktiviteter? Ska man uppmuntra, begränsa eller rent av förbjuda barnens användning av skärmar och appar? Hur kan man stödja och uppmuntra barns utveckling och välmående i en digital värld?

Välkommen till en digital föreläsning för vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barns närhet!

Föreläsningarna handlar om vad forskning har visat när det gäller barns skärmanvändning och vad som kan vara viktigt att känna till för att på bästa sätt stödja och uppmuntra barns utveckling och välmående. Föreläsningen berör främst barn i ålder 0-6 år.

Medverkande

Malin Nilsen är universitetslektor, doktor och leg. förskollärare, Inst. för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Anett Sundqvist, leg. logoped, bitr. professor, Inst. för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avd. för psykologi, Linköpings universitet.

Länk till sändningen

Föreläsningen sänds via YouTube med start kl. 19 på tisdag den 23 mars.

Kontakt

Vid frågor angående föreläsningen kontakta Kerstin: kerstin.delefelt@regionhalland.se

Föreläsningen arrangeras av Språkstart Halland, Region Hallands lokala nämnder och Länsstyrelsen i Hallands län, i samverkan med de halländska kommunerna.

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Språkutveckling

Tid: Tisdagen den 23 mars 2021, kl. 19.00 – 21.00

Plats:

Digitalt på distans. Länk till sändningen

Målgrupp: Du som är vårdnadshavare eller på annat sätt är viktig för barn 0–6 år.

Entrè:

Föreläsningen är avgiftsfri. Ingen anmälan krävs.