Direkt till innehållet

Workshop: Att skriva om sin konst – formulera en ansökan eller ett artist statement

Denna workshop är ett tillfälle för dig att utveckla din förmåga att skriva om det egna konstnärskapet. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom bild- och formområdet och som är intresserad av att söka arbets- och projektpengar eller som vill få hjälp att skriva ett artist statement eller en utställningsansökan.

Inför workshopen får du välja mellan två olika uppgifter (detaljerad beskrivning, samt en lathund, skickas ut efter anmälan). Du ska ha en påbörjad text då workshopen sätter i gång.

På förmiddagen den första dagen går vi gemensamt igenom olika sätt att arbeta med text för att beskriva ett konstnärskap. Därefter får du möjlighet att bolla texter individuellt med Ida Rödén. Påföljande dag delar vi in oss i grupper om tre och diskuterar varandras texter. Detta är en chans att också utbyta erfarenhet med konstnärskollegor i Sydsverige. Workshopen avslutas med en halvdag, med gemensam genomgång där vi läser igenom alla texter. Vi tittar på upplägg, lyfter vagheter, upprepningar, hittar styrkor, tittar på textens ingång och avslut. Målet är en text där konstnärens egen röst ges utrymme, en text som tydligt och nyfiket berättar något om den egna verksamheten.

Workshopledare

Ida Rödén, konstnär, skribent och redaktör för den norrländska konsttidningen Volym.

Kursens omfattning

  • Dag 1: kl. 9–11:30
  • Dag 2: Ett pass på 40 min.
  • Dag 3: kl. 9–12

Mellan kurstillfällena beräknar du tid att skriva på din text.

  • Datum kurs 1: den 17, 21, 22 februari 2023
  • Datum kurs 2: den 6, 9 och 10 mars 2023

Ansökan och urval

Yrkesverksamma konstnärer som är aktiva i regionen Halland kan söka.

Vad ska din ansökan innehålla?

  • En kort motivering till varför du vill gå kursen (max 500 ord)
  • CV och meritförteckning med relevanta utbildningar, utställningar och annan konstnärlig verksamhet
  • Namn och kontaktuppgifter (e-post, adress, mobiltelefon) och länk till eventuell webbplats.
  • Ange kursdatum alternativ 1 eller 2, eller om båda kurstillfällena är möjliga.

Ansök här senast den 15 januari 2023

En jury bestående av bild- och formutvecklarna i Sydsverige kommer att göra urvalet och du får besked om din plats senast i slutet av januari 2023. Urval av konstnärer sker utifrån motivering och konstnärens tidigare verksamhet.

Övriga regioner i Sydsverige

Om du är verksam i Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Jönköpings län eller Region Skåne ansöker du via e-post. Då ska du ange ”Skrivarkurs konstnärer” i ämnesraden. Du ska också samla all din information i en enda PDF-fil som du namnger med ditt namn.

Ansökan görs till respektive region där du är bosatt eller verksam.

Konst i Blekinge: kulturochbildning@regionblekinge.se
Kalmar: anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se
Jönköping: bildochform@rjl.se
Kronoberg: konstikronoberg@kronoberg.se
Skåne: opencall@skane.se

För mer information om kursen, kontakta bild- och formutvecklaren i din region.

Kontaktperson i Halland är Charlotta Hanno, utvecklare bild- och form, tel. 035 17 98 26.

Arrangeras av Regionsamverkan Sydsverige

Workshopen och utlysningen genomförs inom ramen för Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) särskilda satsningar på bild- och form i Sydsverige. Regionssamverkan Sydsverige som är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och som arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för Sydsverige består av regionerna Skåne, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg.

Läs mer på regionsamverkan.se

Konstverk: Edward and Nancy Reddin Kienholtz, The Art Show 1963-77. Foto: Ida Rödén.

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Bild- och formkonst

Tid: Två kurser med tre tillfällen/kurs. Kurs 1: den 17, 21, 22 februari. Kurs 2: den 6, 9 och 10 mars.

Plats:

Digitalt.

Sista anmälningsdag: 2023-01-15

Målgrupp: Yrkesverksamma konstnärer som är aktiva i regionen Halland. Max 21 deltagare i respektive kurs.

Entré:

Workshopen är kostnadsfri för konstnärer som är verksamma inom de sex sydregionerna. Ansök senast 15 januari 2023.