Direkt till innehållet
Konst i Halland och Konstexpressen (2-18 år)

Konst i Halland och Konstexpressen (2-18 år)

Konstexpressen är Hallands Konstmuseums/Konst i Hallands mobila konstpedagogiska resurs som främjar samverkan mellan barn/unga och professionell kulturverksamhet. Målet är att inspirera och uppmuntra kreativa och kvalitativa konstprojekt.

Resurscentrum Konst i Halland presenterar konstnärer som arbetar med konstpedagogik på webbplatsen: http://www.konstihalland.se/

Läs mer om Konstexpressen på Konst i Hallands webbplats.

Senast ändrad:

Mer information

Pris i Halland: Kontakta Konst i Halland/Konstexpressen för prisuppgift.

Typ: Konst