Direkt till innehållet

Lilla Spiralen (3–19 år, äppelmärkt, offentligt)

Lilla spiralen talar till våra sinnen. Ett rum och en stund, där vi tillsammans kan utforska kroppen som språk, i kommunikation med olika material och med varandra. 

Lilla Spiralen är en taktil, auditiv och visuell scenkonstupplevelse som tillåter alla uttryck och utlopp. Materialen ger oss sinnliga förnimmelser som lätt, tungt, höjt, hårt, mjukt, lent, obehagligt, ljust, mörkt, varmt, kallt och mycket mer.

Lilla spiralen talar till våra sinnen. Ett rum och en stund, där vi tillsammans kan utforska kroppen som språk, i kommunikation med olika material och med varandra.

Kollaborativet skapar sinnlig scenkonst för alla att uppleva och dela, med olika förutsättningar och förmågor, i vår gemensamma värld. Uttrycket är taktilt, visuellt och auditivt och syftar till att nå många – oavsett språk, ålder eller funktion.

Lilla Spiralen är ett mindre format av Spiralens mitt och kan byggas upp på bibliotek eller i klassrum.

Se trailer för Lilla spiralen på Vimeo

Artist/grupp/kulturskapare: Kollaborativet

Medverkande: Ellen Spens, Lisbeth Hagerman/Herman Müntzing och Meike Deppert. Obs! Endast 3 medverkande på plats men vi alternerar på 4, därav flera namn.

Fotograf: Casper Wijlhuizen.

Äppelmärkt

Upplevelsen är väl anpassad för elever inom grundsärskolans träningsklasser.

Spiralens mitt skapades i en nära samarbetsprocess med elever och pedagoger på Mellanhedsskolans anpassade grundskola i Malmö, hösten 2020.

Info till besökarna

  • Tillgängligt med rullstol.
  • Det går att röra sig fritt i rummet, samt gå ut vid behov.
  • Rummet innehåller olika sinnliga intryck, har dämpad belysning och kan uppfattas som stillsamt. Men det finns inget krav eller förväntan på att vara stilla eller tyst.
  • Innehåller inget talat språk.
  • Det går att interagera med material om en vill.

Bra att veta

Lilla Spiralen kan byggas upp i ett rymligare klassrum/aula. Ca 7 x 7 m fri golvyta (ytan kan ha ett något annat mått men ca 50 m2), minst 3 m takhöjd.

Rummet behöver kunna mörkläggas. Minst ett uttag för el (10A, en fas).

Vi kommer med all teknik, scenografi samt har med vår tekniker.

Kollaborativet behöver en parkeringsplats.

Riggtid 8 timmar. I början av denna tid behövs en person som har kännedom om lokalerna och eventuell teknik. Bärhjälp tages tacksamt emot men är inget krav. Nedrigg ca 4 timmar.

Kontaktperson för bokning

Jonna Wakeham Ölund, telefon: 070-006 43 61, e-post: Jonna.wakeham@kollaborativet.se

Kostnad

Då Lilla spiralen kräver mycket bygg, tar små grupper och har minst 3 scenkonstnärer på plats i rummet kommer vi inte för att spela 1 eller 2 dagar.

Då vi spelar för små grupper om 8 personer brukar upplägget vara följande:

1 byggdag (ofta måndag) och 4 dagar (tis-fre) med 3 st föreställningar á 8 personer/tillfälle. Fredag eftermiddag river vi. Vi kan på en vecka nå 96 personer (barn inklusive deras assistenter/pedagoger).

OM det finns intresse för t.ex. en anpassad skola och en kulturinstitution/bibliotek att samverka kring en bokning är vi öppna för det, ofta innebär det att vi stannar 1–2 dagar för att erbjuda 2–4 offentliga scenkonstupplevelser. Observera att det behöver vara samma spelplats.

Kostnad

Totalpris som faktureras

Regional subvention

Pris för 1 spelvecka 35 000 kr (exkl. moms) 75% återbetalas efter redovisning

För att erbjuda detta pris subventionerar Kollaborativet redan sig själva med ca 50 % genom ett stöd de har från Kulturrådet, som ger förutsättningar för att nå målgruppen barn och unga med funktionsvariationer nationellt.

Senast ändrad:

Mer information

Publik: Max 8 personer inklusive personal.

Längd: Cirka 45 minuter.

Lokal: Bibliotek, rymligare klassrum, aula eller liknande. Se rubriken "Bra att veta" för specifika behov.

Turnéperiod: Läsåret 2024–2025.

Typ: Dans