Direkt till innehållet

Medskapande i utemiljön (3–18 år)

Ett delaktighetsprojekt där barn och pedagoger tillsammans med Annika Gannby tar fram nya förslag kring utformningen av utemiljön på förskolan, skolan eller fritidsgården.

Projektet är uppdelat i 4 träffar där vi tillsammans genomgår en kreativ process med inventering, idéutveckling och platsspecifika skisser. På träff 4 har vi en avslutande vernissage. Två av träffarna håller pedagogerna själva i med handledning av Annika. Efter avslutat projekt sammanställs barnens idéer i ett dokument som kan användas i ett fortsatt utvecklingsarbete. En förutsättning för projektet är att det finns planer på ett förändringsarbete eller så kan projektet fungera som en inledande diskussion kring ett förändringsarbete av utemiljön.

Medverkande: Annika Gannby
Läs mer på Annika Gannbys webbplats

Kontakt för bokning

Annika Gannby, e-post: annika@unikfabrik.se, tel: 0733 80 25 75

 

Kostnad

Totalpris som faktureras

Regional subvention

Program med 4 träffar. 46 150 kr 50% återbetalas efter redovisning

 

Senast ändrad:

Mer information

Publik: Deltagare: 8–15 barn (beroende på deltagarnas ålder).

Längd: 4 träffar om ca 1,5 tim per gång.

Turnéperiod: VT 2024. Läsåret 2024–2025.

Typ: Konst