Direkt till innehållet
Medskapande i utemiljön (3–18 år)

Medskapande i utemiljön (3–18 år)

Ett delaktighetsprojekt där barn och pedagoger tillsammans med Annika Gannby tar fram nya förslag kring utformningen av utemiljön på förskolan, skolan eller fritidsgården.

Projektet är uppdelat i 5-6 träffar där vi tillsammans genomgår en kreativ process med inventering, idéutveckling, platsspecifika skisser och en avslutande utställning. Efter avslutat projekt sammanställs barnens idéer i ett dokument som kan användas i ett fortsatt arbete. En förutsättning för projektet är att det finns planer på ett förändringsarbete eller så kan projektet fungera som en inledande diskussion kring ett förändringsarbete av utemiljön.

Medverkande: Annika Gannby
Läs mer på Annika Gannbys webbplats

Kontakt för bokning

Annika Gannby, e-post: annika@unikfabrik.se, tel: 0733 80 25 75

 

Kostnad

Totalpris som faktureras

Regional subvention

Program med 5-6 träffar. 46 150 kr 50% återbetalas efter redovisning

Senast ändrad:

Mer information

Publik: 12–25 personer (beroende på deltagarnas ålder).

Längd: 5–6 träffar om 1–3 tim per gång (beroende på deltagarnas ålder).

Turnéperiod: VT 2021. Läsåret 2021–2022.

Typ: Konst