Direkt till innehållet
Mellan kroppar (13–18 år)

Mellan kroppar (13–18 år)

Inom performancekonsten är det vi själva, våra kroppar, rörelser, handlingar som står i centrum. En konstform som kan uppstå och framföras i olika miljöer och som inte kräver andra material än just oss själva.

I en tid då vi kommunicerar allt mer genom skärmar behöver vi kanske mer än någonsin använda våra kroppar. Vad händer i mötet med ett rum och med andra människor? Vilka möjligheter finns att uttrycka det vi inte kan förmedla med ord?

Vi börjar med att titta på hur andra konstnärer arbetar med performance. På vilka sätt kan kroppar agera och förmedla? Hur påverkar valet av plats? Vilken roll spelar en publik? Eleverna får sedan använda den egna kroppen i aktioner som de själva skapar. Vi spelar upp för varandra och dokumenterar. En övning i känslighet för vad kroppar kan uttrycka, i handling eller kanske som motstånd.

Krystallia Sakellariou är verksam som konstnär och arbetar bland annat med performance och video.

Programmet kan genomföras utomhus. En digital variant är också möjlig att genomföra.

Artist/grupp/kulturskapare: Krystallia Sakellariou www.krystalliasakellariou.com
Medverkande: Krystallia Sakellariou
Fotograf: Krystallia Sakellariou.

Teknikbehov

Tillgång till Ipads för filminspelning (ca 10 st för en grupp på 30 deltagare) samt projektor för visning.

Kontakt för bokning

Krystallia Sakellariou, tel. 076 630 87 44, e-post: krystalliasakellariou@gmail.com

Kostnad

Totalpris som faktureras

Regional subvention

Dag 1, 1:a programmet 7 000 kr (exkl. moms) 50% återbetalas efter redovisning
Digitalt program 6 000 kr (exkl. moms) 50% återbetalas efter redovisning

 

Senast ändrad:

Mer information

Publik: Max 30 deltagare inkl. personal.

Längd: 3 tim.

Lokal: Klassrum eller samlingssal med möjlighet att flytta på bänkar. Gärna tillgång till andra rum där deltagarna kan öva och spela in i grupper. Kan genomföras utomhus. En digital variant är också möjlig.

Turnéperiod: Läsåret 2021–2022.

Typ: Konst