Direkt till innehållet

Vad tänker ni på…? (8–17 år) T.o.m. vt 2024

Vad tänker ni på? Tillsammans undersöker vi ett tema som vi kommer överens om innan programmets start. Kanske finns det något ämne som ni vill fördjupa er i och undersöka vidare? Deltagarna får jobba i små grupper och i slutet har de en färdig film att visa för varandra på stor skärm/duk. Vi jobbar i steg med det som finns runtomkring i vår egen närmiljö.

Workshopen stimulerar det associativa tänkandet, det egna skapandet och deltagarna får känna på filmens olika berättarkomponenter. De får också öva på samarbete, att lyssna in varandra i en grupp och att reflektera över sitt eget arbete.

Artist/grupp/kulturskapare: Färgfilm www.fargfilm.se
Medverkande: 1 person. Johanna Andersson eller Jimi Vall Peterson.
Foto: Mohamed Hassan, hämtat från Pixabay.

Teknikbehov

  • Tillgång till kamera, exempelvis Ipad, i varje grupp med redigeringsmöjlighet.
  • Möjlighet att koppla upp till en projektor med HDMI för att kunna visa de färdiga filmerna.

 

Kontakt för bokning

Johanna Andersson. Tel: 073 066 03 51 eller Jimi Vall Peterson, 073 633 17 88, e-post: kontakt@fargfilm.se

Kostnad

Totalpris som faktureras

Regional subvention

Dag 1, 1:a programmet 5 500 kr (exkl. moms) 50% återbetalas efter redovisning
2:a programmet samma dag och lokal 3 000 kr (exkl. moms) 50% återbetalas efter redovisning

 

Senast ändrad:

Mer information

Publik: Max 30 deltagare inkl. personal.

Längd: 3 tim inkl. paus på 30-60 min.

Lokal: Klassrum/Aula/Grupprum eller liknande med tillgång till projektor.

Turnéperiod: VT 2023, Läsåret 2023–2024

Typ: Film