Direkt till innehållet

15 miljoner till fortsatt finansiering för populära utvecklingscheckar

Publicerad: 2022-05-11 Senast ändrad:

Region Hallands arbete med utvecklingscheckar, till stöd för halländska små och medelstora företag, fortsätter i ytterligare tre år. Det beslutade regionstyrelsen den 11 maj.

Utvecklingscheckar är ett av flera verktyg i Hallands företags- och innovationsstöd. Checkarna har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och tidigare beslut om finansiering fanns fram till och med 2022. Regionstyrelsen beslutade den 11 maj om en fortsatt finansiering av utvecklingscheckar under tre år, 2023–2025, med sammanlagt 15 miljoner kronor. Preliminär fördelning är 5 miljoner kronor per år. Finansieringen sker genom statliga 1:1 medel.

– Utvecklingscheckarna stämmer väl överens med Hallands strategi för hållbar tillväxt. Vi ser Utvecklingscheckarna som en viktig komponent i arbetet med att få den gröna omställningen i näringslivet att öka i takt för att bidra till en minskad klimatpåverkan, stärkt konkurrenskraft och hållbar tillväxt, säger Mikaela Waltersson (M), ordförande regionstyrelsen.

Utgångspunkt i Hallands strategi för hållbar tillväxt

Syftet med Utvecklingscheckarna är att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små och medelstora halländska företag, vilket i sin tur bidrar till en hållbar regional tillväxt. Utvecklingscheckar beviljas för externa konsultinsatser avseende produkt-, organisations och marknadsutveckling som ligger i linje med följande tre prioriteringar i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028:

  • Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det halländska näringslivet.
  • Främja internationaliseringen bland företagen.
  • Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet.

– Utvecklingschecken är ett bra verktyg för att driva på den gröna- och den digitala omställningen och utveckling i det halländska näringslivet. En av styrkorna med checken är att det är ett verktyg som är relativt lätt att förstå och att det är en långsiktig satsning som näringslivet och stödaktörerna har lärt sig att hitta, säger  Helene Andersson (C), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott.

Vem kan söka och hur mycket?

Ansökan för utvecklingscheckarna öppnar den 1 september 2022 och kan då sökas av små och medelstora företag (SMF-företag enligt EU:s definition) som är svenskregistrerade och har sitt huvudsäte i Halland. Som företag kan man få stöd med upp till halva konsultkostnaden när en eller flera externa konsulter anlitas för företagsutveckling. Utvecklingschecken kan vara på högst 100 000 kronor per företag. Här kan du läsa mer om hur Region Halland arbetar med stöd till näringslivet

– Checken har varit mycket uppskattad hos företagen. Flera berättar att man kom igång snabbare med sin utvecklingsinsats och tror även att stödet kommer bidra till ökad omsättning eller vinst. Det känns väldigt bra att det nu blir en fortsättning så att fler halländska företag får möjlighet att söka, säger Pia Wiberg, Strateg näringslivsavdelningen, Region Halland.

Under perioden 2020-2022 har 212 utvecklingscheckar beviljats till företag i hela Halland. 28 procent av beviljade medel har gått till företag som har en kvinna som VD vilket är en siffra som ökar för varje år.

Mer om stöd till företagare – Region Halland

Kontakt

För mer information om utvecklingscheckarna och kontakt med företag som använt dessa, hör av dig till:

Pia Wiberg
Strateg
Näringslivsavdelningen, Region Halland
Telefon: 076 607 67 38
E-post: Pia.Wiberg@regionhalland.se