Direkt till innehållet

33 nyutexaminerade sjuksköterskor börjar sitt basår på Hallands sjukhus

I mars startade två nya grupper med nyutbildade sjuksköterskor sitt basår på Hallands sjukhus Varberg och Halmstad. Syftet med basåret är att ge dem en bra start i arbetslivet och en trygg introduktion i yrket.

Publicerad: 2022-03-22 Senast ändrad:

Alla nyutbildade sjuksköterskor som börjar jobba på Hallands sjukhus får erbjudandet om att gå ett basår. Syftet med basåret är att det ska bidra till en trygg och god introduktion under det första året hos oss.

Basåret innehåller bland annat föreläsningar, studiebesök och handledning i grupp. Under handledningen får du möjlighet att reflektera över din yrkesroll och situationer som kan uppstå i ditt arbete.

Läs mer om vad som ingår i basåret på: www.regionhalland.se/basar