Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Ambulans skänks till Ukraina

Publicerad:

Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa har beslutat att skänka en utrangerad ambulans till Ukraina. Ambulansen kommer med hjälp av insamlingsstiftelsen Blåljus i samverkan att transporteras ner till Ukraina. - Ambulansen har varit i drift hos oss i Halland i flera år. Enligt ambulanssjukvårdens utbytesplan för fordon har denna ambulans gjort...

Ambulanssjukvård

Driftnämnd tar beslut om att skänka ambulans

Publicerad:

Driftnämnden för förvaltningen Ambulans diagnostik och hälsa (ADH) förväntas nästa vecka ta beslut om att skänka en ambulans till Ukraina genom stiftelsen Blåljus i samverkan. Region Halland skänker löpande sjukvårdsmateriel till Ukraina genom organisationen Human Bridge. Det handlar exempelvis om operationsbord, britsar, sängar, medicinteknisk utrustning och engångsmaterial. I augusti, cirka...

Ambulanssjukvård

Lyckad satsning på lättvårdsambulanser i Halland 

Publicerad:

Sedan april 2021 har två lättvårdsambulanser transporterat halländska patienter i behov av vård från ett sjukhus eller vårdinrättning till en annan. Nu har införandet av lättvårdsambulanser i Halland utvärderats med positivt resultat.       Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa beslöt i mars 2020 att Ambulanssjukvården Halland från och med 2021...

Ambulanssjukvård

Digitala föreläsningar Våga fråga! (om suicidprevention)

Publicerad:

Lokal nämnd Falkenberg tillsammans med Falkenbergs suicidpreventiva nätverk erbjuder den digitala föreläsningen "Våga fråga!" genom ideella organisationen Suicide Zero, vid fyra olika tillfällen i vår.  Föreläsningen "Våga fråga!" genomförs digitalt och är framtagen i samråd med och granskad av ledande expertis inom suicidprevention. Den tar ungefär en timme och tar...

Ambulanssjukvård Hälsa och vård Om Region Halland Vårdcentral