Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Rätt om avyttring av ambulanser

Publicerad:

Det florerar en diskussion i sociala medier om att Region Halland skulle valt att sälja avyttrade fordon i stället för att skänka dem till Ukraina. Detta stämmer inte. Det finns sedan juni en ny rutin som medger att vi skänker fordon till biståndsorganisationer, sedan vi upptäckte att den tidigare rutinen inte medgav det. Hittills har Region Halland skänkt en...

Ambulanssjukvård

Vårdpraktik i Halland tredje bäst i landet

Publicerad:

Praktiktiden i vården, eller som den också kallas - verksamhetsförlagd utbildning - för sjuksköterskestuderande vid Region Hallands vårdenheter rankas som tredje bäst i landet. Så ser resultatet ut när studenterna själva sätter betyg, enligt en rapport från Vårdförbundet Student. När studenter på Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad ska översätta sina...

Ambulanssjukvård Hallands sjukhus Hälso- och sjukvård Jobb och karriär Psykiatri Vårdcentral

Kvinnor är fortsatt nöjda med förlossnings- och mödrahälsovården i Halland

Publicerad:

Nio av tio kvinnor som födde barn i Halland kände sig trygga med vården under förlossningen och lika många skulle rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsvård till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Det visar SKR:s Graviditetsenkät för 2022 som nära 160 000 kvinnor i landet svarat på. Av...

Ambulanssjukvård Hallands sjukhus Hälsa och vård Hälso- och sjukvård

Ambulans skänks till Ukraina

Publicerad:

Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa har beslutat att skänka en utrangerad ambulans till Ukraina. Ambulansen kommer med hjälp av insamlingsstiftelsen Blåljus i samverkan att transporteras ner till Ukraina. - Ambulansen har varit i drift hos oss i Halland i flera år. Enligt ambulanssjukvårdens utbytesplan för fordon har denna ambulans gjort...

Ambulanssjukvård

Driftnämnd tar beslut om att skänka ambulans

Publicerad:

Driftnämnden för förvaltningen Ambulans diagnostik och hälsa (ADH) förväntas nästa vecka ta beslut om att skänka en ambulans till Ukraina genom stiftelsen Blåljus i samverkan. Region Halland skänker löpande sjukvårdsmateriel till Ukraina genom organisationen Human Bridge. Det handlar exempelvis om operationsbord, britsar, sängar, medicinteknisk utrustning och engångsmaterial. I augusti, cirka...

Ambulanssjukvård

Lyckad satsning på lättvårdsambulanser i Halland 

Publicerad:

Sedan april 2021 har två lättvårdsambulanser transporterat halländska patienter i behov av vård från ett sjukhus eller vårdinrättning till en annan. Nu har införandet av lättvårdsambulanser i Halland utvärderats med positivt resultat.       Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa beslöt i mars 2020 att Ambulanssjukvården Halland från och med 2021...

Ambulanssjukvård

Digitala föreläsningar Våga fråga! (om suicidprevention)

Publicerad:

Lokal nämnd Falkenberg tillsammans med Falkenbergs suicidpreventiva nätverk erbjuder den digitala föreläsningen "Våga fråga!" genom ideella organisationen Suicide Zero, vid fyra olika tillfällen i vår.  Föreläsningen "Våga fråga!" genomförs digitalt och är framtagen i samråd med och granskad av ledande expertis inom suicidprevention. Den tar ungefär en timme och tar...

Ambulanssjukvård Hälsa och vård Om Region Halland Vårdcentral