Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Hur går det för Halland?

Publicerad:

Den 25 oktober arrangerar Region Halland den årliga konferensen Hur går det för Halland? – strategiskt forum 2019. Boka in dagen redan nu! ​Halland  står  inför  flera  samhällsutmaningar som är såväl globala som lokala. Under dagen kommer vi  att  lägga  särskilt  fokus  på  de  samhällsutmaningar  som  handlar  om  psykisk hälsa och klimatet. Hur kan vi stärka den psykiska hälsan i...

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Utbildning bidrar till bättre behandling och rehabilitering av axelskador

Publicerad:

Målsättningen med utbildningen var att få en gemensam bas för analys och behandling av patientgruppen. Men också att skapa bättre förutsättningar för god kommunikation mellan yrkesgrupperna samt öppen och sluten vård. -  Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för att patienter som drabbas av axelskador ska behandlas och rehabiliteras så bra, snabbt och säkert som möjligt, säger Mikael Etzner, överläkare på...

Hälsa och vård Vårdcentral

Reservkraft åter i normal drift på Hallands sjukhus Varberg

Publicerad:

Reparation av reservkraftsystem på Hallands sjukhus Varberg blev klar torsdag eftermiddagen (5/9). Systemet är nu åter i normal drift och startar vid eventuellt strömbortfall av yttre elnät för att försörja sjukhuset med nödvändig el. Uppdatering publicerad 2019-09-06 Tidigare nyhet 2019-09-04 – Reservkraft ur funktion Hallands sjukhus Varberg I samband med ett planerat prov av reservkraften vid Hallands sjukhus Varberg igår...

Hälsa och vård

Science Safari på Vårdcentralen Slöinges Öppet Hus

Publicerad:

Hos oss på Vårdcentralen Slöinge får du hjälp med att ta ditt blodtryck och göra blodsockermätning bland annat. Alla barn får ta med sitt gosedjur till Nalledoktorn för kontroll och omplåstring. Även Svenska kyrkan finns med på plats och berättar om vårt samarbete. Sia Glass bjuder alla barn på glass! Välkommen!

Hälsa och vård

Lider du av tandläkarskräck?

Publicerad:

Ungefär hälften av alla vuxna känner obehag för att gå till tandläkaren. Flera av dem lider av så pass svår tandläkarskräck att de behöver specialistvård. Men vad beror egentligen rädslan på? Vilken hjälp finns att få? Och vad kan du göra själv för att minska din eller ditt barns rädsla för ett tandläkarbesök? Det och mycket mer, berättar Ante Zakrisson,...

Folktandvård Hälsa och vård Om Region Halland

Behöver du eller någon du känner tips för att hantera ångest?

Publicerad:

Under 2018 uppgav 39 procent av svenskar mellan 16-84 år att de har lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Men, vad är egentligen ångest? Varför får man ångest? Kan ångest vara bra? Och vad har citroner med det här att göra? Det, och mycket mer, pratar vi om i senaste avsnittet av Hallands sjukhus sommarpodd. Avsnittet gästas...

Hälsa och vård Om Region Halland Vårdcentral

Hjärtat och fysisk aktivitet – nytt avsnitt av sommarpodden

Publicerad:

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Samtidigt är det allt färre som drabbas av hjärtinfarkter och idag drabbas hälften så många av hjärtinfarkter som för bara 15 år sedan. Vad beror det på? Vad kan man göra själv för att få ett friskt och starkt hjärta? Hur viktigt är egentligen att röra på sig? Det, och mycket...

Hälsa och vård Om Region Halland Vårdcentral

Missbruk och beroende

Publicerad:

I avsnitt fyra av Hallands sjukhus sommarpodd pratar vi om missbruk och beroende. Kan du bli beroende av vad som helst och hur vet du om du är beroende? Avsnittet gästas av Maria Stening, sjuksköterska på avdelning 24, Hallands sjukhus Varberg. I Sverige lider runt en halv miljon människor av beroendesjukdom. Man räknar med att ungefär en fjärdedel av dem...

Hälsa och vård

Kurs i medveten närvaro hos Vårdcentralen Falkenberg

Publicerad:

Hit kan du komma en eller flera gånger då det är öppna grupper och ingen föranmälan behövs. Tid: 14:00-14:30 Medveten närvaro är en metod som kan hjälpa till att: - minska stress - minska ångest, oro och panikångest - förbättra sin sömn - öka din kroppskännedom - öka självkänslan - minska sårbarhet för stressrelaterade sjukdomar - få lättare att slappna...

Hälsa och vård Vårdcentral

Vårdcentralen Särö öppnar Lättakut

Publicerad:

Lättakuten kommer att ha öppet mellan 8-11 där du kan söka för akuta problem som: - Hosta/feber - Halsont - Urinvägsbesvär - Hudbesvär - Öron/ögonbesvär - Säsongsallergi - Skada/sårskada Andra akuta besvär bedöms av vår sköterska som ser till att du får den hjälp du behöver. För mindre akuta besvär bokar du själv en tid på 1177.se . Du kan...

Hälsa och vård Vårdcentral

En sommar utan benbrott?

Publicerad:

I avsnitt tre av Hallands sjukhus sommarpodd pratar vi bland annat om hur du minskar risken för benbrott. Avsnittet gästas av Niyaz Hareni, ST-läkare vid Ortopedikliniken på Hallands sjukhus Varberg. De flesta känner nog till att vinterhalvåret för med sig en stor ökning av fallolyckor bland äldre, ofta med svåra benbrott som följd. Men hur vanligt är frakturer av olika slag...

Hälsa och vård

Varför börjar vissa barn prata tidigare än andra?

Publicerad:

Det får du veta mer om i avsnitt två av Hallands sjukhus sommarpodd. Avsnittet handlar om språkutveckling hos barn och gästas av Catarina Sjöberg, logoped vid Hallands sjukhus Halmstad. - I genomsnitt lär sig barn 3000 nya ord varje skolår upp till femte klass, så det är lätt att tro att det är här själva läsinlärningen och språkutvecklingen börjar. Men...

Hälsa och vård

Fler områden blir rökfria när ny tobakslag träder i kraft

Publicerad:

Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Lagen utgör en del i att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025, ett mål Regionstyrelsen formellt ställde sig bakom i mars 2017. Forskning visar att passiv rökning innebär samma typ av hälsorisker som...

Demokrati och politik Folktandvård Hälsa och vård Om Region Halland Vårdcentral

Premiär – Hallands sjukhus sommarpodd

Publicerad:

Idag är det premiär för det första avsnittet av årets upplaga av Hallands sjukhus sommarpodd. Avsnittet ”Ätstörningar – vad är det egentligen?” gästas av Ilias Papoulias, överläkare vid Ätstörningsmottagningen i Varberg. Han berättar bland annat om vad en ätstörning är, vilka tecken man kan vara observant på och hur man som vuxen kan hjälpa barn och ungdomar att bygga upp...

Hälsa och vård

Vården för kvinnor i Halland har blivit tryggare och säkrare

Publicerad:

Detta efter att regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) slöt en överenskommelse med målet att alla blivande och nyblivna föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen – före, under och efter graviditet. Fokus har legat på att vården ska bli mer personcentrerad, tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik. En satsning som väntas pågå till och med 2022....

Hälsa och vård

De gynekologiska vårdavdelningarna på Hallands sjukhus växelvis öppna i sommar

Publicerad:

Gynekologmottagningarna vid Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har öppet som vanligt i sommar. Däremot kommer vårdavdelningen i Varberg att stänga vecka 26-29 och i Halmstad vecka 30-33. De patienter som får cytostatikabehandlingar kommer inte att påverkas utan fortsätter att få sin vård på samma sjukhus som tidigare. Abortverksamheten och förlossningsverksamheten fungerar också som vanligt. Akut sjuka patienter som behöver...

Hälsa och vård

Hallands första dansläger för personer med Parkinson

Publicerad:

För första gången i Halland arrangeras 17–19 juni ett dansläger för personer med Parkinson. Några av Sveriges främsta danspedagoger med specialutbildning kring anpassad dans bjuder upp till jazz, modernt, balett och dansterapi. Dans och balansträning för personer med speciella behov står i fokus för vårt utvecklingsarbete på området kultur och hälsa, som ett led i implementeringsarbetet kring kultur och hälsa...

Hälsa och vård Kultur Utveckling och tillväxt

Region Halland får kritik i JO-beslut

Publicerad:

– Vi tar givetvis till oss av JO:s kritik. Så vitt vi kan se så är de delar som kritiseras hanterade, men vi ska nu noggrant gå igenom beslutet och dra lärdomar av detta, säger regiondirektör Jörgen Preuss. Inför att Region Hallands datavarulager skulle byggas upp så lämnades en begränsad mängd data över till samverkande sjukvårdsorganisation i Boston (BWPO). Det...

Demokrati och politik Hälsa och vård

Nu öppnar Vårdcentralen Kolla i Kungsbacka en Lättakut!

Publicerad:

Varje vardag mellan 10-12 tar Vårdcentralen Kolla i Kungsbacka emot dig med enklare åkommor som varat högst 14 dagar. Det gäller åkommor som: Hosta Feber Halsont Urinvägsbesvär Öron/ögonbesvär Akuta hudutslag/allergi Magbesvär Huvudvärk Smärta i rygg/knä/fot Smärta i nacke/axlar   För mer omfattande hälsoundersökningar, eller önskemål om remisser och sjukskrivningar, boka tid på 1177.se eller ring 0300- 56 26 50. [caption...

Hälsa och vård Vårdcentral

Förnya dina recept i god tid innan sommaren

Publicerad:

Nu uppmanas alla som har recept på medicin, preventivmedel eller hjälpmedel, som går ut under sommaren, att förnya sina recept. Detta för att inte riskera att stå utan medicin under de hektiska sommarmånaderna. Under semestertider är bemanningen inom vården lägre och ordinarie personal har periodvis ledigt. Det betyder att det tar längre tid att få sina recept förnyade. Senast den...

Hälsa och vård Vårdcentral

Bra att veta inför ditt besök till akutmottagningen

Publicerad:

Patienter med akuta och livshotande tillstånd tas omhand först. Därför kommer du inte alltid att kallas i turordning. Beroende på vad du söker hjälp för kan tiden innan du får träffa en läkare variera. Vi gör allt vi kan för att minska väntetiden. Tänk på detta • Ha din legitimation och eventuell läkemedelslista nära till hands. • Meddela alltid personalen...

Hälsa och vård

Nya metoder att utveckla sjukvården – resultat av treårigt samarbete

Publicerad:

Datan har alltid funnits, men har tidigare varit otillräckligt strukturerad och svår att använda till både forskning och utveckling. Den har nu strukturerats i Region Hallands datavarulager, som ger nya möjligheter att utveckla bättre behandlingsformer och vårdprocesser. Det tre år långa samverkansprojektet med Brigham and Women’s hospital (BWH) har nu avslutats och slutrapporten lämnas till Regionstyrelsen den 8 maj. Arbetet...

Hälsa och vård

Hur mår vi i Halland?

Publicerad:

Våren 2018 genomförde Region Halland, i samverkan med Folkhälsomyndigheten och SCB, enkätundersökningen Hälsa på lika villkor i syfte att följa befolkningens hälsoutveckling över tid och för att finna förbättringsområden i arbetet med en god och jämlik hälsa. Enkätundersökningens resultat presenteras nu i kartläggningen ”Så mår vi i Halland”. Den är ett viktigt kunskapsunderlag för att kunna göra välgrundade prioriteringar av insatser för att stärka befolkningens hälsa....

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Antalet trycksår i vården minskar

Publicerad:

En gång om året görs en nationell så kallad punktprevalensmätning där man tittar på förekomsten av trycksår vid en speciell tidpunkt. Mätningen inkluderar alla patienter som är 18 år eller äldre och inneliggande på sjukhus klockan 07.00 den dag som mätningen genomförs. 2019 års mätning genomfördes under mars månad på drygt 400 patienter i Halland. Av de drygt 400 patienterna...

Hälsa och vård

Spetsteknik för svaga hjärtan på Hallands sjukhus Varberg

Publicerad:

Fingerfärdighet, hög kompetens, en vilja att utveckla och ett bra arbete i teamet. Det är förklaringen till att Hallands sjukhus Varberg blev näst först i Sverige med en helt ny behandling för personer med svår hjärtsjukdom. Det handlar om His bundle pacing – ett nytt sätt att ansluta pacemakern till hjärtat. En spetsteknik som kan ge ett svårt sjukt hjärta...

Hälsa och vård

Nu förändras vårdutbudet i Knäred

Publicerad:

Den 1 maj 2019 kommer vårdutbudet i Knäred att förändras. Detta beror på att Helsa vårdcentral Knäred kommer att upphöra som vårdcentral. Verksamheten kommer därefter istället att drivas vidare som filial till Helsa vårdcentral Glänninge. Helsa i Knäred kommer att erbjuda planerad läkarmottagning två dagar i veckan samt BVC, distriktssköterskemottagning, specialist sjuksköterskemottagning, kurator, fysioterapi och provtagning under begränsade tider. Övriga...

Hälsa och vård

Halländsk kulturtolksdoula till FN:s kvinnokonferens i New York

Publicerad:

På lördag åker kulturtolksdoulan Mavis Neo Bengtsson och barnmorskan Jennie Dalsmark till FN:s kvinnokonferens för att presentera det halländska projektet Doula & kulturtolk där utlandsfödda kvinnor får stöd under och efter sin graviditet. Kulturtolksdoulorna finns till för att överbrygga skillnader i språk och kultur och samtidigt förbättra det medicinska utfallet för mor och barn. – Doulorna ger stöd och skapar...

Hälsa och vård Kultur

Hallänningarna mår bra och har stort förtroende för vården

Publicerad:

I dag presenteras resultatet av Hälso- och sjukvårdsbarometern som visar hur invånarna uppfattar hälso- och sjukvården. Resultatet pekar på att hallänningarna i hög utsträckning anser att de har tillgång till den vård de behöver och att förtroendet för vården är fortsatt högt. Det man är mindre nöjd med är väntetiderna. Varje år får invånare i Sverige möjlighet att dela med...

Hälsa och vård

Smittspårning pågår efter konstaterat mässlingsfall

Publicerad:

En turist som i förra veckan, den 13–15 februari, besökte Vallåsens Värdshus och skidanläggning på Hallandsås har senare visat sig ha mässling. Arbete pågår med att söka efter personer som vistats på anläggningen de aktuella dagarna. – Vi har redan kontrollerat personalen på anläggningen och kan konstatera att de inte är drabbade, säger smittskyddsläkare Anders Enocksson. Sannolikheten är mycket låg...

Hälsa och vård

Halland berörs inte av säkerhetsluckan på 1177 Vårdguiden på telefon

Publicerad:

1177 Vårdguiden på telefon svarar på hälso- och vårdfrågor från allmänheten. Samtalen till 1177 Vårdguiden på telefon spelas in för att ha möjlighet att gå tillbaka och kvalitetssäkra samtalen. Varje region ansvarar själv för driften av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Företaget Inera ansvarar bland annat för samordning av telefoni- och journalsystem för 18 av de 21 regionerna. Halland är...

Hälsa och vård

Region Halland satsar på dietistverksamheten

Publicerad:

Fler dietister inom både närsjukvården och den specialiserade vården ska ge ett ökat fokus på nutritionsfrågor i Halland. En kartläggning visar att förstärkningar behövs för att kunna bedriva en god nutritionsvård och därför anställs nu flera dietister. – Det känns mycket glädjande att vi nu gör en satsning på dietistverksamheten. Det har varit en eftersatt del av vården som nu...

Hälsa och vård

Förändrad vårdgaranti ska öka tillgängligheten till närsjukvården

Publicerad:

En ny vårdgaranti inom närsjukvården trädde i kraft 1 januari 2019, den innebär att patienter skall få en medicinsk bedömning inom tre dagar. Syftet med den nya vårdgarantin är inte bara att korta tiden till första besöket, det handlar också om att andra yrkeskategorier än en läkare gör den medicinska bedömningen, t.ex. en sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator eller psykolog. Tidsgränser...

Hälsa och vård

Gravida och nyblivna mammor ska bli mer delaktiga i vården

Publicerad:

Alla som föder barn i Sverige får möjlighet att vara med och utveckla vården genom att besvara en ny webbaserad patientenkät. I Sverige föds fler än 110 000 barn varje år. Förlossningsvården och mödrahälsovården har goda medicinska resultat i Sverige men de gravidas och nyblivna mammornas delaktighet behövs för att utveckla vården ytterligare. Graviditetsenkäten är ett nytt sätt för alla...

Hälsa och vård

Sjukhuschef blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Halland

Publicerad:

Martin Engström blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland. Det beslutade regionstyrelsens arbetsutskott på tisdagen. Han lämnar därmed tjänsten som chef för Hallands sjukhus och påbörjar sitt nya uppdrag inom regionen den 25 mars. – Det ska bli spännande att få leda utvecklingen av den halländska hälso- och sjukvården. Vi har en väldigt bra sjukvård här i Halland som...

Hälsa och vård Om Region Halland

Varbergsläkare: – Sju kvinnor har fått barn efter livmoderstransplantation

Publicerad:

FYRA FRÅGOR till Janusz Marcickiewicz överläkare på Hallands sjukhus med anledning av inslaget i ”Skavlan” i helgen om Malin Stenberg som fick en son – Vincent nu 4 år – efter att fått en livmoder transplanterad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2013. Du var med i det team som genomförde livmoderstransplantationen. Hur gick det till? – Vi gjorde totalt nio operationer mellan...

Hälsa och vård

Ökad effektivitet när sjuksköterskor tog över

Publicerad:

Kortare väntetider, ökad tillgänglighet och bättre kontinuitet för patienterna. Det blev resultatet när sjuksköterska med cystoskopiutbildning tog över den första undersökningen vid misstänkt blåscancer. Tidigare var det ofta stafettläkare som ansvarade för undersökningarna och då fick patienten ofta träffa en annan läkare vid eventuell fortsatt utredning och behandling. Det nya arbetssättet innebär att specialistsjuksköterskor tar emot patienter. Undersökningarna tar cirka...

Hälsa och vård

Ljumskbråckskirurgin i Halland är kvalitetssäkrad

Publicerad:

Risken för återfall av ljumskbråck efter operation i Halland har minskat rejält de senaste tio åren och ligger nu klart lägre än snittet i Sverige. Ljumskbråck är en av de vanligaste orsakerna till kirurgi. Kvaliteten mäts, bland annat, i antaletåterfall av ljumskbråck efter kirurgi. För tio år sedan opererades ljumskbråck på fyra olika ställen i Halland. De flesta operationerna gjordes av...

Hälsa och vård

Patienterna nöjda med att komma till operation direkt

Publicerad:

Tiden från att patienten läggs in till operation har förkortats avsevärt när ett nytt arbetssätt har införts på operationsavdelningarna på Hallands sjukhus. Resultatet har blivit nöjdare patienter samtidigt som resurser frigjorts till annan verksamhet. Tidigare har alla patienterna lagts in på vårdavdelning dagen före en större operation. Det ansågs vara bäst för de mest sjuka patienterna. För övriga patienter har det...

Hälsa och vård

Flera fall av vinterkräksjuka på Hallands sjukhus Varberg

Publicerad:

Under nyårshelgen har flera patienter och medarbetare på några av medicinavdelningarna i Varberg smittats av calicivirus (vinterkräksjuka). Arbete pågår med att begränsa spridningen och minska smittorisken. - Vinterkräksjuka i sig är inte en speciellt allvarlig sjukdom om du i övrigt är frisk, men om våra patienter som redan har nedsatt immunförsvar smittas kan de drabbas hårt. Därför är det oerhört...

Hälsa och vård

Patientavgifter 2019

Publicerad:

Från och med 1 januari 2019 gäller nya patientavgifter i Region Halland. Flera avgifter är fortfarande samma som tidigare men några har höjts och andra har tillkommit. Vården i Halland bekostas främst av skattemedel, men en liten del betalar patienterna via avgifter när man nyttjar vården. Maxbeloppet är 1150 kronor för en 12-månadersperiod, därefter träder högkostnadsskyddet in. Några exempel på...

Hälsa och vård

Nu släpps fler doser influensavaccin till Halland

Publicerad:

Ett par dagar innan jul kom beskedet att fler doser av  influensavaccinet Vaxigrip tetra är på väg till Halland. Beskedt innebär att vårdcentralerna i Halland kan beställa mer vaccin och fortsätta att vaccinera patienter mot influensa. Vaccinet finns nu tillgängligt att beställa, men kommer inte att levereras till vårdcentralerna förrän tidigast onsdag den 3 januari. För patienter som vill vaccinera sig...

Hälsa och vård

Upphandling om framtidens vårdinformationsstöd klar – Region Halland har möjlighet att teckna avtal

Publicerad:

Den 19 december blev det klart att Cambio Healthcare Systems AB kommer att leverera framtidens vårdinformationssystem i den upphandling som gjorts av SUSSA samverkans regioner och landsting. Region Halland är med som optionspartner i upphandlingen och kommer att ha möjlighet att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB. Det vinnande anbudet ska nu värderas och beslut om Region Halland nyttjar...

Hälsa och vård

50 år på samma klinik! Inger har trivts bra…

Publicerad:

Mycket har förändrats sedan Inger Persson började sitt arbete på infektionskliniken. Sjukhuset har byggts ut i flera omgångar och det har skett stora förändringar när det gäller vilka patienter och sjukdomar som tas om hand inom infektionsvården. – När jag började vårdade vi många barn för en rad sjukdomar som man nu vaccinerat bort eller som är mycket ovanliga, samtidigt...

Hälsa och vård Jobb och karriär

50 år på samma klinik! Inger har trivts bra…

Publicerad:

[caption id="attachment_6612" align="alignnone" width="640"] Foto: Magnus Andersson[/caption] Mycket har förändrats sedan Inger Persson började sitt arbete på infektionskliniken. Sjukhuset har byggts ut i flera omgångar och det har skett stora förändringar när det gäller vilka patienter och sjukdomar som tas om hand inom infektionsvården. – När jag började vårdade vi många barn för en rad sjukdomar som man nu vaccinerat...

Hälsa och vård

Hallands sjukhus startar konto på Instagram

Publicerad:

Från och med 3 december finns Hallands sjukhus på Instagram. Där kan du följa medarbetare som kommer att fylla flödet med bilder och filmer som visar hur det kan vara att arbeta i just deras yrke och på deras arbetsplats. Genom kontot ger vi en inblick i hur det är att jobba på Hallands sjukhus och Region Halland, för dem...

Hälsa och vård

Charlotte Olsson utsedd till årets studenthandledare

Publicerad:

Charlotte Olsson, sektionsansvarig sjuksköterska på uppvakningsenheten vid Hallands sjukhus Halmstad, är först ut att vinna Vårdförbundets nya nationella pris ”Årets studenthandledare”. Priset är ett led i att uppmärksamma det personcentrerade handledarskapet som en viktig del av sjuksköterskestudenters utbildning. – Vi har länge haft en välfungerande arbetsplats. När vi handleder studenter så är vi alltid två som delar på ansvaret för...

Hälsa och vård Jobb och karriär

Hallands sjukhus trycksårsteam tipsar om hur man undviker trycksår

Publicerad:

Idag, 15 november, är det internationella trycksårsdagen och vi vill passa på att uppmärksamma hur man kan förebygga trycksår. Ett trycksår orsakas av att cirkulationen i ett område av huden har försämrats på grund av tryck. På Hallands sjukhus arbetar vi förebyggande för att färre patienter ska få trycksår. Vårt trycksårsteam, som består av Kristina, Anette, Pernilla, Helena och Felicia,...

Hälsa och vård

Nöjda patienter inom psykiatrin i Halland

Publicerad:

Psykiatrin i Halland får höga betyg av patienterna. Det visar den nationella patientenkäten som nyligen presenterats. Nöjdast patienter i Sverige har Hallands öppenvård. När resultaten från den nationella patientenkäten nu sammanställts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) rankar patienterna i Halland sina psykiatrimottagningar högre än någon annanstans i Sverige. Nio av tio tillfrågade kryssar för något av de två högsta...

Hälsa och vård Om Region Halland

Avslut av avtal inom privat mödrahälsovård

Publicerad:

Region Halland har utrett behovet av mödrahälsovård och utredningen visar att det inte finns behov av någon ny upphandling med privata vårdgivare, eftersom alla gravida kvinnor i Halland kan tas emot inom den offentliga mödrahälsovården utan väntetid. Inom privat mödrahälsovård samarbetar Region Halland idag med Qvinnolivet och mottagningen Lilla Livet. Avtalet löper ut 20191031 och kommer inte att upphandlas på...

Hälsa och vård

Gravida bjuds upp till dans

Publicerad:

Dans för gravida leds av danspedagogen Maria Mengreli. ”Alla kan och behöver dansa. Dansen ger energi och motion och är bra för både kropp och själ.” Det är ”Dans för gravida” på Andersberg i Halmstad. Blivande mammor rör sig till musiken under ledning av danspedagogen Maria Mengreli. Alla kan och alla behöver dansa, menar hon: – Dans är bra på...

Hälsa och vård Kultur

Kopior på biologiska läkemedel gör att fler får hjälp

Publicerad:

Maria Nylander i Halmstad har alltid tyckt om att vara aktiv och röra på sig, bland annat som friidrottare och ledare för Friskis&Svettis. Så när den svåra ledgångsreumatismen drabbade henne för snart 30 år sedan blev det en stor omställning – och en sorg. I slutet av 90-talet kom dock nya, så kallade, biologiska läkemedel som hjälpte henne mycket. När...

Hälsa och vård

Nytt arbetssätt för att identifiera riskfaktorer vid fall

Publicerad:

På Hallands sjukhus arbetar vi förebyggande för att minska risken för att våra patienter ska råka ut för fallolyckor när de är hos oss. Ett exempel är sjuksköterskan Linda som har tagit fram ett arbetssätt för att identifiera möjliga riskfaktorer och på så sätt minska antalet fallolyckor. – Jag insåg att vi behövde ta fram statistik för att se om...

Hälsa och vård

Om väntetider till akuten

Publicerad:

Region Halland ligger i topp vad gäller tillgänglighet till vård inom de flesta kategorier, men när det gäller väntetiden för att träffa läkare på akutmottagningarna är de förhållandevis långa, något som beskrevs i P4 Halland i dag. Statistik från Socialstyrelsen visar att det i snitt tar en timme och en kvart för att få komma till läkare på sjukhusen i...

Hälsa och vård

Halländska patienter fortsatt mycket nöjda med vården

Publicerad:

I dag presenteras resultatet av Nationella Patientenkäten som handlar om vård på sjukhus och specialistmottagningar. Årets mätning av hur de halländska patienterna upplever vården visar fortsatt ett mycket gott resultat, Halland ligger även i år i toppskiktet. Patienter som har haft kontakt med sjukvården har i enkäten fått svara på frågor kring hur de upplever; tillgänglighet, information & kunskap, kontinuitet...

Hälsa och vård

Invånare i södra Sverige har tyckt till om vården

Publicerad:

Över sextusen invånare i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne har fått svara på frågor i en undersökning om vård som genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer och som gjordes inom det samarbete som sker i södra sjukvårdsregionen. Det vill säga Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Framför allt kretsade frågorna kring hur samarbetet i regionerna kan och bör se ut. Bakgrunden är...

Hälsa och vård

Positivt med en regionövergripande influensasatsning

Publicerad:

Influensaperioden är över och Smittskydd Halland har sammanfattat vinterns vaccination. Sammanfattningen visar att 38 823 i gruppen 65+ vaccinerades mot säsongsinfluensan under vintern. Det är 550 fler än under det föregående året. Då antalet 65 + ökar snabbt minskade trots allt andelen vaccinerade i gruppen marginellt till 55 procent. - Sedan 2008 och pandemin har vaccinationstäckningen sjunkit från 72 procent...

Hälsa och vård

Om halländska väntetider i Sveriges Radio P1

Publicerad:

Väntetider i vården, vårdplatssituationen och kompetensbristen är ofta i fokus när hälso- och sjukvård och tillgänglighet diskuteras i media. I dagens Studio Ett i P1 intervjuas Martin Engström och Ulrika Christensen (förvaltningschef resp. områdeschef på Hallands sjukhus) med anledning av att Halland har hög tillgänglighet jämfört med andra regioner i Sverige, utifrån de krav som ställs i vårdgarantin. I Halland...

Demokrati och politik Hälsa och vård

Satsning på 21 miljoner ska göra sjukvården mer digital

Publicerad:

Digga Halland, ett halländskt samverkansprojekt för att öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn, får 21 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna står bakom den gemensamma ansökan som Strukturfondspartnerskapet i Västsverige nu beviljat. – Projektet är ett fantastiskt exempel på vad vi kan uppnå med samverkan mellan Hallands kommuner, Region Halland...

Demokrati och politik Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Forskningen i fokus under 2018

Publicerad:

Region Halland har fastställt en plan för hur det fortsatta samarbetet med BWPO, Brigham and Women’s Physician Organization, ska se ut under 2018. Arbetet är uppdelat i tre delar – forskning, utbildning och support – där huvudfokus under året är på forskning. Region Hallands tecknade 2016 ett treårigt avtal med BWPO med syftet att utveckla och implementera nya processer för...

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Hej Halland! Hur mår vi?

Publicerad:

I dagarna får 16 000 hallänningar en enkät med frågor om den egna hälsan. Undersökningen heter Hälsa på lika villkor och är en nationell undersökning som Region Halland genomför i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Genom enkäten får Region Halland en bild av hur hallänningarna mår och hur hälsoläget förändras över åren. Undersökningen har genomförts sedan 2004 och i år är det...

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Regionen fick hållbarhetspris

Publicerad:

UPPDATERAD. Priset delades ut på torsdagen i samband med konferensen The Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018 i Stockholm. Anna Altner, vd på SWT, med materialet Durapulp. Region Halland var tillsammans med, bland andra, Södra, Högskolan i Halmstad och SWT Development i Varberg nominerade i kategorin ”Årets innovation inom hållbar sjukvård” för Durapulp. Durapulp är ett nytt material baserat på...

Hälsa och vård Om Region Halland

Meddelande till patienter på Läjeskliniken, Neptunuskliniken och Husläkarna i Varberg

Publicerad:

På grund av listningsstoppet för nya patienter på Läjeskliniken, Neptunuskliniken och Husläkarna i Varmbadhuset mellan 1/2– 30/4 hittar du som ordinarie patienten inte e-tjänsterna överst på startsidan när du loggat in i på www.1177 Så här gör du för att hitta och kunna använda e-tjänsterna på de tre vårdcentralerna. Leta upp din vårdcentral via länken ”Hitta och lägg till mottagning”...

Hälsa och vård

Tre vårdcentraler i Varberg inför tillfälligt listningsstopp

Publicerad:

Läjeskliniken, Husläkarna Varmbadhuset och Neptunuskliniken får från i dag, 1 februari, rätt att neka de som vill lista om sig. Skälet är att många patienter listat om sig till de tre vårdcentralerna under de senaste åren, vilket medfört en succesivt ökad arbetsbelastning. Taket vad gäller personal och lokaler är nu nått. Orsaken som patienterna har angett, enligt vårdcentralerna, är att...

Hälsa och vård

Regionstyrelsen svarar JO

Publicerad:

Region Halland blev i höstas anmälda till JO, Justitieombudsmannen, efter en serie tidningsartiklar om vårt forskningssamarbete med BWPO, Brigham and Women’s Physicians Organization i USA. Anmälarna ville veta om överföringen av data om halländska patienter till vår samarbetspartner var laglig. Här är Regionstyrelsens svar till JO: Yttrande till Justitieombudsmannen(PDF-dokument, 310 kB)

Demokrati och politik Hälsa och vård

Hur vet jag om jag är vaccinerad mot mässling och vem ska jag fråga?

Publicerad:

Den som är född mellan 1960 och 1980 kan behöva vaccinera sig eller komplettera sitt skydd mot mässling. Vi rekommenderar att du rådgör med personalen på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du är osäker på om du behöver vaccin. Information om vilka vaccinationer du fått kan finnas arkiverad på olika ställen och ibland vara svår att leta reda på. Är...

Hälsa och vård

Hallandspanelen ska spegla invånarnas åsikter

Publicerad:

Idag får ca 13000 hallänningar ett brev med erbjudande om att delta i Hallandspanelen – en internetbaserad panel som Region Halland ska använda för att få del av invånarnas kunskap och åsikter om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och hur vi tillsammans kan bidra till Hallands utveckling. Invånarnas åsikter är viktiga För att uppnå en god och jämlik vård och göra...

Hälsa och vård

Ingen misstänkt mässlingssmitta längre

Publicerad:

Patienten som i onsdags besökte Akutmottagningen i Varberg med misstänkt mässling var vid tillfället inte smittsam. - Eftersom patienten ännu inte visat symtom på mässling bedömer vi att det inte finns någon risk för att personen var smittsam den 3 januari, även om patienten själv fortfarande kan insjukna i mässling, säger smittskyddsläkare Mats Erntell. Smittspårning genomfördes enligt rutiner. Berörd personal...

Hälsa och vård

Risken för mässlingssmitta låg

Publicerad:

Sannolikheten för att den patient som i onsdags besökte Akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg med misstänkt mässling var smittsam har avtagit. Risken bedöms nu som låg att smitta skett. Patienten har ännu inte (7/1) insjuknat i mässling och även om risken för att personen får mässling inte är över, är risken att personen var smittsam vid det tillfället mindre ju...

Hälsa och vård

Misstänkt mässlingssmitta på Hallands sjukhus Varberg

Publicerad:

En patient som onsdagen den 3 januari besökte Akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg har misstänkt mässling. Patienten, som är ovaccinerad, kom i kontakt med smittan den 23 december på en mottagning i Göteborg. Inkubationstiden för mässling är ca 11 dagar. Prover har tagits och det har inte kunnat uteslutas att patienten har mässling. Smittspridning har bara kunnat ske inne på...

Hälsa och vård