Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Nu lanserar vi Musik Hallandia

Publicerad:

Region Hallands väletablerade musikinstitution byter namn och kostym och lanseras nu under det nya varumärket Musik Hallandia. Musik Hallandia ska erbjuda de halländska musikarrangörerna hjälp och stöd samt skapa unika musikupplevelser för publiken. Musik Hallandia är en musikplattform helägd av Region Halland med målet att vara hela Hallands grund för musik. Genom goda samarbeten med arrangörer arbetar Musik Hallandia för...

Kultur Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Lider du av tandläkarskräck?

Publicerad:

Ungefär hälften av alla vuxna känner obehag för att gå till tandläkaren. Flera av dem lider av så pass svår tandläkarskräck att de behöver specialistvård. Men vad beror egentligen rädslan på? Vilken hjälp finns att få? Och vad kan du göra själv för att minska din eller ditt barns rädsla för ett tandläkarbesök? Det och mycket mer, berättar Ante Zakrisson,...

Folktandvård Hälsa och vård Om Region Halland

Behöver du eller någon du känner tips för att hantera ångest?

Publicerad:

Under 2018 uppgav 39 procent av svenskar mellan 16-84 år att de har lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Men, vad är egentligen ångest? Varför får man ångest? Kan ångest vara bra? Och vad har citroner med det här att göra? Det, och mycket mer, pratar vi om i senaste avsnittet av Hallands sjukhus sommarpodd. Avsnittet gästas...

Hälsa och vård Om Region Halland Vårdcentral

Hjärtat och fysisk aktivitet – nytt avsnitt av sommarpodden

Publicerad:

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Samtidigt är det allt färre som drabbas av hjärtinfarkter och idag drabbas hälften så många av hjärtinfarkter som för bara 15 år sedan. Vad beror det på? Vad kan man göra själv för att få ett friskt och starkt hjärta? Hur viktigt är egentligen att röra på sig? Det, och mycket...

Hälsa och vård Om Region Halland Vårdcentral

Fler områden blir rökfria när ny tobakslag träder i kraft

Publicerad:

Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Lagen utgör en del i att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025, ett mål Regionstyrelsen formellt ställde sig bakom i mars 2017. Forskning visar att passiv rökning innebär samma typ av hälsorisker som...

Demokrati och politik Folktandvård Hälsa och vård Om Region Halland Vårdcentral

Årets viktigaste fullmäktigebeslut klubbat

Publicerad:

Nästan 10,5 miljarder kronor fördelades och de politiska målen pekades ut när regionfullmäktige på onsdagen tog beslut om Region Hallands mål och budget för 2020-2022. Budgeten innehåller en skattehöjning på 58 öre – en nödvändig förstärkning till en redan effektiv hälso- och sjukvård enligt den halländska alliansen, vars förslag vann omröstningen. Halland ska sträva mot att vara attraktivt och konkurrenskraftigt....

Demokrati och politik Om Region Halland

Ny version av regionhalland.se

Publicerad:

Känner du inte igen dig? Det har ibland varit svårt att se skogen för alla träd. Eller hitta rätt fakta på grund av mängden information. Efter att regionhalland.se uppdaterats har vi en ny, modernare och lättare version av webbplatsen. Utseendet har förändrats och strukturen justerats i syfte att göra det lättare för dig som besöker och använder den. Ett arbete som fortsätter...

Om Region Halland

Jörgen Preuss blir regiondirektör i Halland

Publicerad:

På tisdagen beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att tillsätta Jörgen Preuss som regiondirektör. Han har varit tillförordnad på tjänsten i drygt ett år och tillträder med omedelbar verkan. Han älskar segling, musik och rörelse. Efter 27 år i Region Halland brinner Jörgen Preuss fortfarande för Hallands utveckling och kan nu plocka bort tf framför titeln regiondirektör. – Jag är glad och stolt...

Om Region Halland

Sjukhuschef blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Halland

Publicerad:

Martin Engström blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland. Det beslutade regionstyrelsens arbetsutskott på tisdagen. Han lämnar därmed tjänsten som chef för Hallands sjukhus och påbörjar sitt nya uppdrag inom regionen den 25 mars. – Det ska bli spännande att få leda utvecklingen av den halländska hälso- och sjukvården. Vi har en väldigt bra sjukvård här i Halland som...

Hälsa och vård Om Region Halland

Nya villkor för resande över länsgränser

Publicerad:

Inom Regionsamverkan Sydsverige har de sex sydsvenska länen enats om nya villkor för den gränsöverskridande kollektivtrafiken, "Sydtaxan 2.0". Det nya avtalet innebär att det blir enklare och smidigare att resa över länsgräns i Sydsverige, såväl för pendlare som för fritidsresenärer. All gränsöverskridande trafik omfattas av Sydtaxan 2.0 och ett antal olika biljetter och villkor blir gemensamma i hela geografin. En...

Jobb och karriär Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Region Halland deltar i ny nationell jämställdhetssatsning

Publicerad:

Region Halland är en av sex regioner som valts ut att delta i satsningen på Modellregioner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler regioner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service. Modellregioner är en ny nationell satsning på regionernas jämställdhetsarbete. De sex utvalda deltagarna utvecklar sitt...

Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Nöjda patienter inom psykiatrin i Halland

Publicerad:

Psykiatrin i Halland får höga betyg av patienterna. Det visar den nationella patientenkäten som nyligen presenterats. Nöjdast patienter i Sverige har Hallands öppenvård. När resultaten från den nationella patientenkäten nu sammanställts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) rankar patienterna i Halland sina psykiatrimottagningar högre än någon annanstans i Sverige. Nio av tio tillfrågade kryssar för något av de två högsta...

Hälsa och vård Om Region Halland

Alliansens förslag till mål och budget 2019 har presenterats

Publicerad:

Utveckling av Halland och dess hälso- och sjukvård är i fokus när målen för Region Halland 2019 presenteras. Samtidigt innehåller majoritetens budgetförslag både besparingskrav för verksamheterna och avgiftshöjningar för patienterna för att komma till rätta med de ekonomiska utmaningarna. – Vår stora utmaning den kommande mandatperioden är att lyckas med våra prioriteringar för att få en ekonomi i balans. Vi...

Demokrati och politik Om Region Halland

Ordförandebyte i regionstyrelsen

Publicerad:

Nu har Mats Eriksson (M) lämnat över ordförandeklubban till Mikaela Waltersson (M) efter 15 år som regionens ledande politiker, först som ordförande i landstingsstyrelsen och nu senast i regionstyrelsen. Mikaela Waltersson kommer närmast från ordförandeposten i driftnämnden för Hallands sjukhus. I ett gemensamt möte beskriver de dåtid, nutid och framtid och hur de tror att skiftet kommer att påverka Region...

Demokrati och politik Om Region Halland

Stefan Sorpola blir ny ekonomidirektör

Publicerad:

Nu är det klart att det blir Stefan Sorpola som efterträder William Hedman som ekonomidirektör i Region Halland. Stefan Sorpola är i dag ekonomichef på Halmstad kommun sedan drygt 10 år samt VD på Halmstad Rådhus AB. Han har också tidigare arbetat på revisions- och konsultbyrån PWC. – Regionen befinner sig i en spännande utveckling med hög förändringstakt, där ekonomidirektören...

Om Region Halland

Ja till antikorruptionspolicy och visselblåsarfunktion i regionen

Publicerad:

Regionfullmäktige antog på onsdagen en antikorruptionspolicy för Region Halland. Den är en del av en handlingsplan för att på ett strukturerat sätt förebygga korruption. Regionens medarbetare ska arbeta för att förebygga risken för mutor och korruption på ett sätt som gör att medborgarna känner starkt förtroende för regionens verksamheter. Antikorruptionspolicy som nu är på plats är det första steget i...

Demokrati och politik Om Region Halland

Regionen fick hållbarhetspris

Publicerad:

UPPDATERAD. Priset delades ut på torsdagen i samband med konferensen The Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018 i Stockholm. Anna Altner, vd på SWT, med materialet Durapulp. Region Halland var tillsammans med, bland andra, Södra, Högskolan i Halmstad och SWT Development i Varberg nominerade i kategorin ”Årets innovation inom hållbar sjukvård” för Durapulp. Durapulp är ett nytt material baserat på...

Hälsa och vård Om Region Halland

Framtidskraft – ger ungdomar möjlighet att prova jobb inom Region Hallands verksamheter

Publicerad:

Under några veckor i sommar erbjuder Region Halland ca 100 ungdomar mellan 16 och 19 år att få sommarjobba. Satsningen går under namnet Framtidskraft och förhoppningen är att ungdomarna ska bli intresserade av och så småningom även välja ett yrke inom Region Hallands verksamheter. - Denna satsning är viktig utifrån olika aspekter, dels för att ge ungdomar en möjlighet att...

Jobb och karriär Om Region Halland

Digitalisering, kompetens och gamla cyklar på Ästad forum

Publicerad:

Digitaliseringen och de nya kompetenser som den behöver stod i fokus när ett 90-tal näringslivsföreträdare, politiker och tjänstemän under torsdagen och fredagen samlades till Ästad Forum. Detta är femte året som Region Halland i samarbete med Företagarna arrangerar mötesplatsen Ästad Forum. Under torsdagseftermiddagen möttes man på Cycleurope i Varberg och fick bland annat höra Daniel Lindén från Kairos Future tala...

Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Digital anslagstavla ersätter den fysiska

Publicerad:

Sedan den 1 januari 2018 finns Region Hallands officiella anslagstavla på regionhalland.se istället för i entrén till Regionens hus. Enligt kommunallagen måste alla kommuner, regioner och landsting ha en officiell anslagstavla. På Region Hallands anslagstavla meddelas när protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en...

Demokrati och politik Om Region Halland