Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Hälsodata Halland – Region Halland lanserar ny databas om hallänningars hälsa och livsvillkor

Publicerad:

Region Halland har ett uppdrag att leda och samordna en hållbar tillväxt i Halland, en viktig del i detta uppdrag är att arbeta förutsättningsskapande för social hållbarhet samt för god och jämlik hälsa och jämlika livsvillkor. Den nya databasen Hälsodata Halland tillhandahåller kunskap som beskriver hallänningarnas hälsa, välmående och livsvillkor....

Hälsa och vård Regional utveckling

Ambassadörer från hela världen på tvådagarsbesök i Halland! 

Publicerad:

Ambassadörsbesök på Högskolan i Halmstad. I Sverige finns drygt 100 utländska ambassadörer och 35 av dessa besökte Halland 21–22 november. Besöket är en del av diplomatkårens studiebesök i olika delar av landet. Den här gången var det Halland som under två dagar stod värd för diplomatkåren.     – Diplomatbesök är ypperligt...

Regional utveckling

SPOK tilldelas prestigefylld utmärkelse som Årets Strålkastare för sitt framstående arbete inom gestaltad livsmiljö

Publicerad:

Region Halland är glada att meddela att SPOK (Samtida produktion och konsumtion) har blivit tilldelade utmärkelsen Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö. Utmärkelsen, som delades ut av fyra myndigheter – Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd – prisar SPOK:s långsiktiga och medvetna arbete med avvägning mellan olika perspektiv och värden för...

Kultur Regional utveckling Utveckling och tillväxt

E-hälsomyndigheten på besök i Region Halland

Publicerad:

I tisdags fick Region Halland besök av E-hälsomyndigheten och tillfälle att beskriva hur förutsättningarna ser ut just hos oss i Halland. Det vill säga vilken riktning vi har i utvecklingen och digitaliseringen av hälso- och sjukvården samt vårt arbete med informationsdriven vård och AI. Man konstaterade att det blev bra...

Forskning Hälsa och vård Hälso- och sjukvård Om Region Halland Regional utveckling Utveckling och tillväxt

Ny satsning ska lyfta halländska företags klimatarbete

Publicerad:

Region Halland satsar på att höja klimatkompetensen hos halländska företag genom Projektutlysning - Företags klimatpåverkan - Region Halland. Satsningen tar utgångspunkt i samhällsutmaningen att uppnå klimatmålen där näringslivet är en viktig omställningsaktör. – Genom vår utmaningsdrivna utlysning vill vi påskynda omställningen till ett mer hållbart halländskt näringsliv. De halländska bolagens...

Regional utveckling

Ny innovationsplattform för små och medelstora företag i Halland

Publicerad:

Region Halland medfinansierar projekt Innovationsplattform AI Halland med 6,48 mnkr under en treårsperiod. Finansieringen tas ur Region Hallands medel för medfinansiering av EU-projekt. Projektets mål är att stärka innovationskapaciteten hos små och medelstora företag i Halland genom att erbjuda verktyg för hur AI (intelligenta system), tjänsteinnovation och datadriven innovation kan...

Om Region Halland Regional utveckling Utveckling och tillväxt

Regional infrastrukturplan Halland – en bredd av investeringar för hållbar utveckling i Halland

Publicerad:

En ny regional infrastrukturplan för Halland 2022–2033 har nu fastställts. Den innehåller en bredd av olika åtgärder för transportinfrastrukturen som tillsammans syftar till att generera hållbar samhällsutveckling i hela Halland. Planen är framtagen i nära dialog med de halländska kommunerna. Prioriteringar med tydligt fokus på samhällsnytta I Hallands strategi för...

Regional utveckling Utveckling och tillväxt