Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Ny satsning ska lyfta halländska företags klimatarbete

Publicerad:

Region Halland satsar på att höja klimatkompetensen hos halländska företag genom Projektutlysning - Företags klimatpåverkan - Region Halland. Satsningen tar utgångspunkt i samhällsutmaningen att uppnå klimatmålen där näringslivet är en viktig omställningsaktör. – Genom vår utmaningsdrivna utlysning vill vi påskynda omställningen till ett mer hållbart halländskt näringsliv. De halländska bolagens...

Regional utveckling

Ny innovationsplattform för små och medelstora företag i Halland

Publicerad:

Region Halland medfinansierar projekt Innovationsplattform AI Halland med 6,48 mnkr under en treårsperiod. Finansieringen tas ur Region Hallands medel för medfinansiering av EU-projekt. Projektets mål är att stärka innovationskapaciteten hos små och medelstora företag i Halland genom att erbjuda verktyg för hur AI (intelligenta system), tjänsteinnovation och datadriven innovation kan...

Om Region Halland Regional utveckling Utveckling och tillväxt

Regional infrastrukturplan Halland – en bredd av investeringar för hållbar utveckling i Halland

Publicerad:

En ny regional infrastrukturplan för Halland 2022–2033 har nu fastställts. Den innehåller en bredd av olika åtgärder för transportinfrastrukturen som tillsammans syftar till att generera hållbar samhällsutveckling i hela Halland. Planen är framtagen i nära dialog med de halländska kommunerna. Prioriteringar med tydligt fokus på samhällsnytta I Hallands strategi för...

Regional utveckling Utveckling och tillväxt