Direkt till innehållet

Allt fler nöjda med Folktandvården

Publicerad: 2019-04-10 Senast ändrad:

Svenskarna är fortsatt fantastiskt nöjda med sina tandläkare visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning av tandvården i Sverige. Tack vare att Folktandvården förbättrat sig och upplevs som mer förtroendeingivande och kvalitetsmedveten, medan den privata tandvården backar, minskar gapet mellan privat och offentlig tandvård i årets mätning.

Av de branscher Svenskt Kvalitetsindex årligen mäter fortsätter tandvården att ha de allra nöjdaste kunderna. Med en kundnöjdhet på 79,2 har tandvården som bransch en ohotad förstaplats. Under det senaste året har Folktandvården brutit sin negativa trend vilket är förklaringen till att branschsnittet går upp något jämfört med föregående år. Undersökningen visar att Folktandvården framför allt upplevs mer förtroendeingivande och kvalitetsmedveten i år – något som driver nöjdheten i positiv riktning.

I årets mätning är 72,5 procent av Folktandvårdens kunder är nöjda, en ökning från förra årets 71,6 procent. Samtidigt backar de privata från 85,4 procent till 84,1 procent.

– Vi arbetar hårt med att våra kunder ska vara nöjda med sina besök hos oss. Ökningen från förra året visar att alla medarbetares insatser har spelat en roll och vi kommer fortsätta att utveckla Folktandvården för att kunderna ska bli ännu nöjdare, säger Gunnar Eriksson, tandvårdchef på Folktandvården Halland.

Det finns en tydlig skillnad i hur ofta man besöker sin tandläkare. Av de tillfrågade uppger 7 av 10 av Folktandvårdens kunder att de besökt sin tandläkare under det senaste året, medan motsvarande siffra för privattandläkarna är nästan 9 av 10. Högre besöksfrekvens bidrar uppenbarligen till en högre nöjdhet inom både privat och offentlig tandvård