Direkt till innehållet

Ambulanssjukvården Halland i förstärkningsläge

Publicerad: 2020-10-07 Senast ändrad:

Ambulanssjukvården Halland befinner sig för närvarande i förstärkningsläge på grund av konstaterad covid 19-smitta på ambulansstationen i Falkenberg.

Ambulanssjukvårdens krisledningsgrupp har vidtagit åtgärder för att provta alla som har varit i kontakt med de insjuknade kollegorna. Ambulanssjukvården kommer att kontakta det fåtal patienter som har transporterats under den identifierade perioden.

Efter rekommendation från Vårdhygien ska vi minimera antalet medarbetare vid stationen i Falkenberg. Detta gäller fram till den 12 oktober för att stoppa smittspridning och för att minska oron även bland andra verksamheter.
Vårdhygien uppmanar Ambulanssjukvårdens alla medarbetare till extra noggrannhet med basala hygienrutiner, hålla social distansering, och uppmärksamhet på minsta symtom och kontakt med avdelningschefen.
De insjuknade medarbetarna har alla lindriga symtom och beräknas vara tillbaka i tjänst i nästa vecka. Under tiden kommer fortsatta insatser i Falkenbergsområdet att bemannas upp av övriga stationer i regionen.

Ambulanssjukvården Halland meddelar att situationen är under kontroll och att ambulanstransporterna i regionen är garanterade.

Kontaktperson: Kenth Ahlin
073-202 39 28