Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Ambulanssjukvården Halland i förstärkningsläge

Ambulanssjukvården Halland befinner sig för närvarande i förstärkningsläge på grund av konstaterad covid 19-smitta på ambulansstationen i Falkenberg.

Ambulanssjukvårdens krisledningsgrupp har vidtagit åtgärder för att provta alla som har varit i kontakt med de insjuknade kollegorna. Ambulanssjukvården kommer att kontakta det fåtal patienter som har transporterats under den identifierade perioden.

Efter rekommendation från Vårdhygien ska vi minimera antalet medarbetare vid stationen i Falkenberg. Detta gäller fram till den 12 oktober för att stoppa smittspridning och för att minska oron även bland andra verksamheter.
Vårdhygien uppmanar Ambulanssjukvårdens alla medarbetare till extra noggrannhet med basala hygienrutiner, hålla social distansering, och uppmärksamhet på minsta symtom och kontakt med avdelningschefen.
De insjuknade medarbetarna har alla lindriga symtom och beräknas vara tillbaka i tjänst i nästa vecka. Under tiden kommer fortsatta insatser i Falkenbergsområdet att bemannas upp av övriga stationer i regionen.

Ambulanssjukvården Halland meddelar att situationen är under kontroll och att ambulanstransporterna i regionen är garanterade.

Kontaktperson: Kenth Ahlin
073-202 39 28

Publicerad: 2020-10-07

Senast ändrad: