Direkt till innehållet

Angående frågor kring arbetet med Morgondagens hälso- och sjukvård

Publicerad: 2022-03-30 Senast ändrad:

I dagarna har artiklar publicerats kring arbetsmaterial i det pausade arbetet med att utreda förutsättningarna för morgondagens hälso- och sjukvård i Halland. Publiceringarna har fört med sig många frågor och delade bilder kring var processen befinner sig.

− Arbetet är pausat sedan två år tillbaka. Men Region Halland står inte på paus. Vi har under krisåren lyckats upprätthålla en god och säker vård parallellt med utveckling och digitalisering i alltmer flexibla verksamheter. Det är under de förutsättningarna vi kommer att plocka upp tråden igen i det här arbetet. Jag ser fram emot en livlig debatt i det läget och ett tydligt utvecklingsuppdrag som samlar all den kompetens som finns i de strategiska frågorna och som har invånaren i första rummet genom den politiska processen, säger Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande (M).

I slutet av 2019 gavs regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning uppdraget att hålla samman en utredning av den framtida hälso- och sjukvårdsutvecklingen i Halland. Redan då var beslutet att ha en öppen tidsplan på grund av komplexiteten i frågan, där löpande avstämningar med regionstyrelsens arbetsutskott bedömdes behövas. I samband med pandemin pausades uppdraget och det har inte diskuterats politiskt sedan dess.

− Redan när detta grundarbete gjordes vet jag att behovet var tydligt av fler alternativ och ett fördjupat och breddat samtal. Detta stod klart redan innan processen pausades, säger Mikaela Waltersson.
Hon konstaterar att eftersom det arbetsmaterial som stämdes av med regionstyrelsens arbetsutskott hanterades olika av de olika partierna har det uppkommit en debatt om att det inte funnits transparens i processen.

− Detta är väldigt olyckligt eftersom det kan tolkas som att vi frångår det uppdrag vi har att representera invånaren i det här arbetet. Vi befann oss i början av en process och arbetade med avstämningar i en mindre krets för att inte riskera att det som befann sig på ritbordet lyftes fram som ett färdigt förslag. Vi hanterade detta olika kan man konstatera nu och jag tänker att det är viktigt att lyfta fram komplexiteten och de många delar som ingår i en så här stor fråga, säger Mikaela Waltersson.

Hon konstaterar samtidigt att samtalet om morgondagens hälso- och sjukvård kommer att behöva återupptas, även om hon inte vill spekulera kring formen eller förutsättningarna för ett omtag.

− Jag tror att vi alla kan enas om att vi lever i en tid med nya förutsättningar och behov som inte ens fanns på ritbordet för två år sedan. Vi har hoppats på ett omtag när horisonten stabiliseras. Där är vi dessvärre inte ännu som jag ser det. Men även detta är något vi behöver samlas kring i olika forum, i det här läget, säger Mikaela Waltersson.

Artiklar har ursprungligen publicerats på hallandsposten.se och finns även återgivna i andra lokala medier.