Direkt till innehållet

Ansträngt läge i sjukvården kräver särskilda insatser

Publicerad: 2020-12-30 Senast ändrad:

Viktigare än någonsin att följa riktlinjer och rekommendationer

Pandemiutvecklingen i Halland fortsätter åt fel håll och läget i vården är ansträngt. Utvecklingen förväntas fortsätta och för att hantera situationen befinner sig Hallands sjukhus nu formellt i stabsläge. De kommande dagarna och veckorna vidtas ett antal åtgärder. Dit hör att öppna ytterligare sex epidemivårdplatser i såväl Halmstad som Varberg.

På sjukhuset pågår nu ett hårt arbete för att bemanna vårdplatserna och skapa förutsättningar för både god patientvård och arbetsmiljö. Hög sjukfrånvaro bland sjukhusets medarbetare gör detta extra utmanande. För att klara bemanningen krävs indragna och avbrutna semestrar och inbeordring av medarbetare, vilket redan krävts och alltså måste fortsätta. Arbete två helger av fyra kommer nu också att behöva tillämpas som grundregel inom slutenvården.

Trycket på intensivvården är stort och den totala slutenvårdskapaciteten behövs för akut och högprioriterad verksamhet. Därför kommer bara akut kirurgi och planerad högprioriterad slutenvårdskirurgi genomföras under veckorna 1 och 2. Det innebär att patienter som ska genomgå andra operationer, som medicinskt sett kan göras vid senare tillfälle, får sin operation senarelagd.

Om du behöver vård:

  • Är du i behov av sjukvårdsrådgivning besök i första hand 1177.se/halland för att få råd om egenvård.
  • Om du inte hittar svar via 1177.se/halland, kan du ringa 1177 (öppet dygnet runt). Här kan du få råd om vård men också hjälp att komma till rätt mottagning när det behövs. För att inte belasta 1177 per telefon med frågor som 1177.se/halland kan ge svar på är det bra att söka information där om exempelvis kommande vaccinering eller annan aktuell information om covid-19.
  • Vid allvarlig skada eller sjukdom ring alltid 112.

På vardagar har vårdcentralerna i Halland öppet. När vårdcentralerna stänger för dagen samt vid helger och helgdagar tar kvälls- och helgmottagningarna vid. För öppettider till respektive vårdcentral samt till kvälls- och helgmottagningarna återfinns tider på 1177.se/Halland. Så söker du vård – 1177 Vårdguiden

Så bokar du provtagning vid symtom på covid-19:

  • Om man blir förkyld eller får andra symtom på covid-19 ska man logga in på 1177.se/Halland och boka tid till Självprovtagning covid-19. Självprovtagningen är öppen alla vardagar under nyårshelgen och lördagen den 2 januari. På grund av det ökade smittläget är det dock redan mycket bokat. Det är viktigt att endast provta sig vid symtom (undantaget om man rest från England eller blivit anmodad via vården) och bara en gång per sjukdomsperiod så att alla som behöver kan få tid till självprovtagningen.
  • Om man av någon anledning sedan inte kan komma, behöver man avboka sin tid så att någon annan med symtom kan få den tiden. Finns ingen tid att boka på självprovtagningen, får man stanna hemma och avvakta. Varje dag släpps tiderna för en dag till och tiderna ligger ut för innevarande dag och fyra dagar framåt. Endast de som är så sjuka att de behöver vård, inte kan logga in med BankID eller har funktionella hinder som omöjliggör självprovtagning, kan kontakta pandemimottagningen eller vårdcentralen för provtagning. Det är alltså inte möjligt att bege sig till vårdcentralen eller sjukhuset för provtagning.
  • Provsvaren kommer oftast redan något dygn efter provtagningen men viss försening kan det bli när det är helgdagar. Alla som väntar på provsvar ska stanna hemma och inte har kontakt med andra än dem man bor tillsammans med. Det går inte att ringa 1177, vårdcentralerna eller andra mottagningar om provsvar eftersom de inte har tillgång till några provsvar från självprovtagningen.

Summering: Viktigt att tänka på för invånare

  • Följ rekommendationerna från folkhälsomyndigheten för att bidra till minskad smittspridning och de effekter smittan får framöver för hälso- och sjukvården
  • Om du är i behov av akut sjukvård kan du känna dig trygg med att söka akut
  • Om du är sjuk och behöver råd om vad du kan göra själv eller hur du söker vård, gå in på 1177.se/Halland eller ring 1177
  • Om du har symtom på covid-19 och vill boka provtagning görs det genom att gå in på 1177.se/Halland. Om det är viss väntetid till lediga tider, avvakta hemma. Sjukhusen och vårdcentralerna erbjuder inte provtagning.