Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Antikroppstest covid-19 erbjuds för invånare i höst

Från oktober månad beräknar Region Halland kunna erbjuda antikroppstestning covid-19 till invånarna i Halland. Testet är ett blodprov i armvecket som visar om man har antikroppar, dvs har haft covid-19, vilket innebär att man har visst skydd mot ny infektion med covid-19.
Cirka 7 procent av de drygt 5000 personer som hittills testats i Halland har antikroppar. Majoriteten av dem som testats är vårdpersonal, men siffrorna inkluderar även de patienter som provtagits i vården.
Även om man har antikroppar mot covid-19 gäller samma förhållningsregler som annars. Skillnaden är att man kan umgås med personer som tillhör riskgrupp. Man ska alltså ändå som alltid:
  • Vara hemma när man är förkyld, sjuk eller har symtom
  • Hålla avstånd
  • Vara noga med att tvätta händerna.

Detaljerna kring hur antikroppstestningen kommer att genomföras är inte klara. Det arbetet pågår inför starten i höst.

Publicerad: 2020-08-27

Senast ändrad: