Direkt till innehållet

Åtgärder och extern granskning av tidigare fertilitetsverksamhet

Publicerad: 2023-03-23 Senast ändrad:

Under perioden 1980-1996 bedrevs verksamhet med insemination av spermier med hjälp av externa givare vid kvinnokliniken vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad.

Uppdrag Granskning avslöjade under senhösten ett fall där en kvinna fått felaktig information om sin donator. Det framkom även att spermier från en fertilitetsutredning felaktigt använts för donation. Detta hände under 1980-talet vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad. I ett uppföljande program hittades ytterligare fall från samma tid. Med hjälp av DNA-spårning hjälpte programmet fem donatorbarn att hitta den person vars spermier hade använts. I fyra av de fem fallen har personerna fått ut felaktiga uppgifter från sjukhuset. I ett av fallen saknades dokumentation helt. I samtliga fall visade det sig att spermierna kom från män som endast deltagit i fertilitetsutredning tillsammans med sin partner.

Det som har framkommit är allvarliga uppgifter. Dessutom kan de många frågetecknen skapa oro kring vad som hände i den verksamhet som bedrevs då och hur Region Halland hanterar frågan framåt.

Sjukhuset har nu säkerställt dokumentation genom att digitalisera de uppgifter som finns. Fakta har sammanställts och en samlad avvikelse har upprättats. Sjukhuset har också beslutat om en egen utredning på samma sätt som vi som vårdgivare utreder alla fel i vården. Utredningsarbetet är inte slutfört och försvåras av att tillgången till information är mycket begränsad. En arbetsgrupp har bildats för att omhänderta frågor och en direktlinje har öppnats för personer som vill komma i kontakt med sjukhuset i denna fråga.

Region Halland har även beslutat att tillsätta en extern utredning. Uppdraget ges till den auktoriserade revisionsbyrån PWC som i första hand ska undersöka:

  • Varför och hur bedrevs verksamhet för fertilitetsutredningar samt insemination av kvinnor?
  • Vad gick fel och hur kunde flera mäns sperma felaktigt bli föremål för insemination?
  • Hur väl arbetade verksamheten utifrån lag (1984:1140) om insemination?
  • Vilka följder har bristerna fått för olika personer som berörts av verksamheten?

Frågeställningarna kan under arbetet komma att förändras beroende på vad som hittas under arbetets gång. PWC ska också ge förslag på hur vi kan hantera frågorna fortsatt utifrån juridiska och etiska aspekter.

Den som känner oro och har frågor kan ringa telefonnummer 035-13 65 22 (vardagar kl 08.00-15.30)