Direkt till innehållet

Avslut av avtal inom privat mödrahälsovård

Publicerad: 2018-11-07 Senast ändrad:

Region Halland har utrett behovet av mödrahälsovård och utredningen visar att det inte finns behov av någon ny upphandling med privata vårdgivare, eftersom alla gravida kvinnor i Halland kan tas emot inom den offentliga mödrahälsovården utan väntetid.

Inom privat mödrahälsovård samarbetar Region Halland idag med Qvinnolivet och mottagningen Lilla Livet. Avtalet löper ut 20191031 och kommer inte att upphandlas på nytt. Region Hallands ambition är att avsluta avtalet på ett så bra sätt som möjligt i samråd med Qvinnolivet.

– Vi har ett bra samarbete och arbetar nu för ett successivt avslut och ett tryggt omhändertagande av alla patienter inom den privat utförda mödrahälsovården hos Lilla Livet. Vi fortsätter samarbetet med Qvinn-olivet inom det gemensamma vårdavtalet för öppenvårdsgynekologi, säger Ola Johansson, biträdande hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Halland.

De gravida kvinnor som är inskrivna i verksamheten kommer kunna fortsätta gå kvar hos Lilla Livet till avtalets slut.

– Det är tråkigt, men vi respekterar Region Hallands beslut. Vi är måna om ett tryggt omhändertagande av våra patienter och alla är välkomna till Lilla Livet fram tills avtalets slut den sista oktober 2019. Parallellt utvecklar vi vår verksamhet inom fler gynekologiska åkommor och ser fram emot ett fortsatt samarbete med Region Halland inom öppenvårdsgynekologin, säger Sarah Nejdet, verksamhetschef Qvinnolivet, en mottagning i Praktikertjänst.