Direkt till innehållet

Barn och unga möter samtida konst under Bästa Biennalen

Publicerad: 2021-10-27 Senast ändrad:

Bästa Biennalen är en konstbiennal för barn och unga, som arrangeras i Halland och hela södra Sverige, före och under höstlovet. Barn och unga får möjlighet att uppleva och skapa konst tillsammans med sina vuxna, kompisar eller på egen hand genom att delta i aktiviteter och arrangemang ledda av konstnärer.

Illustration med texten "Bästa Biennalens konstbiennal 2021, skapa och upplevkonst tillsammans".

Bästa Biennalen, som har funnits i Skåne sedan 2013, arbetar för att främja barns och ungas möte med samtida konst, bland annat genom att samordna en återkommande konstbiennal vartannat år. När Bästa Biennalen nu arrangerar den femte konstbiennalen är den större än någonsin och äger rum i hela södra Sverige under perioden 23 oktober till 7 november.

Konstbiennalens innehåll produceras av olika deltagande arrangörer såsom konstinstitutioner, aktörer från det fria kulturlivet och kommuner tillsammans med konstnärer. Under konstbiennalen får barn och unga möjlighet att uppleva och skapa konst tillsammans med sina vuxna, kompisar eller på egen hand genom att deltaga i arrangemang ledda av konstnärer.

Att alla sex regioner i södra Sverige deltar i biennalen möjliggörs genom Regionssamverkan Sydsverige, ett samarbetsorgan för regionerna Skåne, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg. Bästa Biennalen finansieras av alla medverkande arrangörer och regioner samt Kulturrådet. De halländska aktörernas medverkan samordnas av Konst i Halland.

Bästa Biennalen äger rum 23 oktober till 7 november

Program och aktiviteter presenteras på Bästa Biennalens webbplats www.bastabiennalen.se