Direkt till innehållet

Bastjänstgöring för läkare startar i Region Halland

Publicerad: 2021-06-03 Senast ändrad:

Den svenska läkarutbildningen genomgår nu den största reformen på 50 år. Grundutbildningen för läkare förlängs från 5,5 till 6 år och är legitimationsgrundande.

Under de närmaste åren kommer allmäntjänstgöring (AT) fasas ut och istället blir bastjänstgöring (BT) en gemensam del för alla legitimerade läkare som ska specialisera sig, vilket de flesta läkare väljer att göra.

Första rekryteringen planerad till hösten

I maj tog Region Halland beslut om start och utformning av bastjänstgöring för läkare i Halland. Bastjänstgöring börjar gälla från den 1 juli i år i hela Sverige. I Region Halland är den första rekryteringen planerad till hösten, med start för två BT-läkare i Varberg under våren 2022.

Utbildningsupplägg i Halland

Bastjänstgöring i Halland sker under 12 månader, men kan förlängas vid behov eller förkortas om man kan tillgodoräkna tidigare tjänstgöring.
De obligatoriska placeringarna är inom akut sjukvård och primärvård. I Halland ingår även en placering inom psykiatrin.

Anpassning till EU

Förutom att öka den kliniska färdigheten efter att man avslutat sin utbildning, är införandet av bastjänstgöring en anpassning av den svenska läkarutbildningen till europeiska normer. Det betyder att alla legitimerade läkare som arbetar i Sverige, oavsett utbildningsland, ska få en introduktion till den svenska hälso- och sjukvården på ett strukturerat och likvärdigt sätt.

När introduktionen till sjukvården är på ett likartat sätt i alla EU-länder, är det också lättare för läkare att snabbt komma in i ett arbete i ett annat EU-land.