Direkt till innehållet

Beslut om egenavgift för antikroppstest

Publicerad: 2020-06-18 Senast ändrad:

Det pågår arbete inom Region Halland för att kunna erbjuda möjlighet till antikroppstestning, så kallad serologisk test, till invånare i Halland. Testet visar om man haft covid-19.

Den 17 juni fattade Regionfullmäktige beslut om att dessa tester kommer att kosta 200:- i så kallad egenavgift. Orsaken till avgiften är att antikroppstesterna bedöms vara hälsovård och inte sjukvård.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och staten slöt den 11 juni en överenskommelse om testning för covid-19 som bland annat innebär att en storskalig serologistestning kan genomföras.

Det finns ännu inte något beslut om när dessa tester kan starta i Halland.

Sedan tidigare i veckan är det däremot möjligt för alla som har symtom att provta sig för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Man bokar plats och tid för provtagningen via 1177.se. Provtagning sker vid särskilda provtagningsbussar. Man tar provet på sig själv efter tydliga instruktioner. Det testet är gratis.