Direkt till innehållet

Bibblix – En julklapp till alla halländska barn och ungdomar

Publicerad: 2022-12-09 Senast ändrad:

Alla halländska barn och ungdomar får en spännande julklapp från folkbiblioteken i Halland och Region Halland. Snart blir e-boksappen Bibblix tillgänglig för alla i Halland. Appen riktar sig till barn 6–12 år och är tänkt att inspirera till läsning på fritiden.

Två barn tittar på en läsplatta.

Nu blir det lättare för de halländska kommunerna att erbjuda relevanta digitala tjänster för barn mellan 6–12 år, främja läsning och stärka samverkan kring digitaliseringsfrågor, med stöd av Region Halland.

Inom kort får alla som har ett lånekort på folkbiblioteken i Halland tillgång till utbudet i appen Bibblix. Bibblix är en app för barn mellan 6–12 år, där de kan låna och läsa böcker direkt på sina surfplattor eller mobiltelefoner. Idén med Bibblix är att barn själva ska hitta sin läsning och upptäcka sin läslust. Bibblix innehåller cirka 2500 böcker som kan läsas direkt i appen.

Appen är utvecklad med barns behov och önskemål i fokus. Innehållet och utformningen bygger på en omfattande kartläggning och målgruppsanalys. Visionen är att Bibblix ska vara ett välanvänt verktyg med hög kvalitet på innehåll. Appen ska vara relevant för barn i olika livssituationer och inte kännas exkluderande.

Grön textplatta med logotyp för Bibblix samt en läsplatta och en mobiltelefon.

Region Halland ger ett stöd till kommunerna som underlättar medlemskap i den ideella föreningen Sambruk och anslutning till e-boksappen Bibblix. Kultur i Halland – Regionbiblioteket och folkbiblioteken i Halland samverkar kring tillgängliggörandet av Bibblix på halländska bibliotek och kring andra digitaliseringsfrågor.

Sambruk förvaltar Bibblix och samlar kommuner och regioner för att i samverkan skapa förutsättningar för bra och kostnadseffektiv digitalisering.

Läs mer om Sambruk och Bibblix.

Kontakt

Cihat Abbade, utvecklare inom digital kompetens, Kultur i Halland – Regionbibliotek
Telefon: 0720-84 37 38
E-post: Cihat.Abbade@regionhalland.se