Direkt till innehållet

Bra att veta inför ditt besök till akutmottagningen

Akutmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg har öppet dygnet runt och tar hand om patienter med svårare akuta sjukdomar och skador. Vårt mål är att du ska få träffa en sjuksköterska för en första medicinsk bedömning så snart som möjligt.

Publicerad: 2019-05-14 Senast ändrad:

Patienter med akuta och livshotande tillstånd tas omhand först. Därför kommer du inte alltid att kallas i turordning. Beroende på vad du söker hjälp för kan tiden innan du får träffa en läkare variera. Vi gör allt vi kan för att minska väntetiden.

Tänk på detta
• Ha din legitimation och eventuell läkemedelslista nära till hands.
• Meddela alltid personalen om du upplever att ditt tillstånd försämras.

Närstående till dig som vårdas på akutmottagningen är välkomna. Av säkerhetsskäl vill vi att ni håller er till en närstående per vuxen patient. Som närstående får du ett
klistermärke som du ska bära på synlig plats under besöket.

Vad kostar ett besök?
Ett besök till sjuksköterska kostar 100 kronor. Ett läkarbesök kostar 450 kronor. Om du kommer hit på remiss från annan vårdgivare kostar ditt läkarbesök 100 kronor. Din avgift kan du betala i receptionen i väntrummet efter ditt besök, annars får du en faktura hemskickad.

Är du osäker på om du behöver åka till akutmottagningen?
Om du är osäker på vilket behov av vård du har, vänligen ring 1177 eller gå in på www.1177.se för att få råd om vart du ska vända dig om du behöver vård.

Du kan också logga in på www.1177.se för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.