Direkt till innehållet

Dags att söka regionalt kulturstöd

Publicerad: 2019-10-01 Senast ändrad:

Nu är det dags att söka regionalt kulturstöd för litteratur, för film och rörlig bild samt för projekt inom kulturutveckling. Ansökningsperioden öppnar 1 oktober och sista ansökningsdag är 1 november.

Kontakta gärna en utvecklare för att diskutera ditt projekt innan du lämnar in din ansökan.

Utvecklingsstödet ska möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet. Region Halland kan bevilja stöd till projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt perspektiv och bidrar till Hallands utveckling och attraktionskraft.

Fokus för filmstödet är att förbättra förutsättningarna för professionell regional film och rörlig bild i Halland. Stöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland.

Litteraturstödet är ett efterhandsstöd och kan sökas av förlag för böcker av hög kvalité som har getts ut under de senaste tolv månaderna. Boken ska ha koppling till Halland antingen genom att författaren har anknytning till regionen eller genom att handling eller ämne har beröring med platsen.

Ansökningsperioden öppnar 1 oktober och sista ansökningsdag är 1 november.

Mer information samt ansökningsblanketter

Stöd till kulturutveckling – projekt

Stöd till film och rörlig bild

Stöd till litteratur