Direkt till innehållet

Deltavarianten antas vara i majoritet bland de positiva fallen i Halland

Publicerad: 2021-07-08 Senast ändrad:

Antalet positiva fall av covid-19 i Halland är fortsatt lågt, men den senaste veckan ser vi en viss ökning. Samtidigt ser vi att Deltavarianten av viruset, som bedöms som mer smittsam, ökar i många regioner. I Halland görs nu utökade analyser av de positiva provsvaren vilket innebär att vi har tydliga indikationer på att en majoritet av fallen är deltavarianten även i Halland. Den slutliga analysen (helgenomsekvensering) sker med 2-3 veckors fördröjning och det är först då vi med säkerhet vet hur stor andel av de positiva svaren som är deltavarianten.

Utvecklingen är förväntad och liknar den vi såg då den brittiska varianten, som nu kallas Alfavarianten, spreds. I dagsläget finns ingen annan information är att två doser av alla tillgängliga vaccin skyddar mot svår sjukdom även för deltavarianten.

För att bromsa smittan är det fortsatt av största vikt att alla bidrar till att minimera risken för ytterligare smittspridning. Utöver en fortsatt hög anslutning till vaccinationen mot covid-19 gäller fortsatt följande för att förhindra ökad smittspridning:

  • Att man fortsätter vara uppmärksam på symtom på covid-19, isolerar sig och testar sig vid symtom – även som vaccinerad.
  • Att man fortsätter undvika trängsel, håller avstånd till andra och träffar andra människor på ett smittsäkert sätt, t ex genom att träffas utomhus istället för inomhus.
  • Att man följer de rekommendationer som gäller efter resa utomlands.

Så här sker övervakningen av virusvarianter

I Sverige sker nationell övervakning av vilka varianter av covid-19 som sprids i landet. Övervakningen sker för närvarande både med helgenomsekvensering (som kartlägger hela virusets arvsmassa) och med mutations-PCR (som identifierar om viruset har specifika mutationer som man vet finns hos de virusvarianter som i dagsläget bedöms särskilt viktiga att övervaka). Sedan februari 2021 har fallen av covid-19 i Sverige dominerats av alfavarianten (tidigare kallad brittiska varianten), men under senaste tiden har deltavarianten (tidigare kallad indisk variant) börjat spridas i Sverige och en allt större andel av alla fall utgörs av denna variant. Folkhälsomyndigheten rapporterar regelbundet resultatet av helgenomsekvenseringen på nationell och regional nivå.

Utöver den övervakning som sker med helgenomsekvensering har en majoritet av alla positiva prover i Halland sedan ett par veckor tillbaka dessutom analyserats med mutations-PCR inriktad mot att identifiera deltavarianten. Vad vi nu ser i dessa analyser är att vi ser ut att ha en kraftig ökning av deltavirus från v 25, där vi kan anta att 90% av de positiva fallen under vecka 26 är deltavarianten. Slutligt resultat får vi då alla analyser är gjorda om ett par veckor.