Direkt till innehållet

Den halländska vården hamnar i toppskiktet i SKR:s öppna jämförelser

Publicerad: 2020-06-18 Senast ändrad:

Den finns en god tillgänglighet till vård i Halland och förtroendet för hälso- och sjukvården är fortsatt högt. Det visar SKR:s Hälso- och sjukvårdsrapport öppna jämförelser som beskriver läget i hälso- och sjukvården i landet.

Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser är en årligen återkommande rapport som beskriver läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av tillgängliga sjukvårdsdata. Rapporten publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och beskriver hälso- och sjukvårdens läge och utvecklingen till och med 2019. Rapporten består av följande sju delar; patienterfarenheter, tillgänglighet, patientsäkerhet, resultat för stora sjukdomsgrupper, måluppfyllelse gentemot riktlinjer, ekonomi och kompetensförsörjning.

Region Halland hamnar i toppskiktet i de flesta av mätningens områden. Patienter och invånare i Halland har ett högt förtroende för hälso- och sjukvården. Den halländska sjukvården håller en erkänd hög kvalité, vilket även bekräftas i denna mätning.

– Det är mycket glädjande att vi än en gång kan konstatera att vi har en mycket hög kvalitet och god tillgänglighet till hälso- och sjukvård i Halland. Att patienterna upplever att de har stort förtroende är oerhört viktigt i den fortsatta utvecklingen av vården framöver, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Länk till rapporten på SKR:s hemsida.