Direkt till innehållet

”Det viktigaste är att behålla matglädjen”

Patienter med nedsatt njurfunktion har ofta frågor om kost och vad som gäller för just dem. Nu finns det en ny utbildning med råd om anpassad kost.

Publicerad: 2023-03-31 Senast ändrad:

Utbildningen består av korta filmer och riktar sig till personer med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Denna ganska stora grupp behöver ofta inte individuella kostråd av en dietist, men har ändå nytta av råd för hälsosamma matvanor med vissa tillägg utifrån njursvikt.

Kostråden i utbildningen bygger på de nordiska näringsrekommendationerna som finns på Livsmedelsverkets hemsida. Råden har justerats för att sätta nedsatt njurfunktion i fokus, men vem som helst kan ha nytta av delarna som rör allmänt hälsosamma matvanor.

Inga förbud

Sintra Eyre är utbildad klinisk dietist och har skapat utbildningsfilmerna. Hon menar att kosten har stor betydelse i livet, inte bara för hälsan utan också socialt, kulturellt och för njutning. Allt detta är viktigt att ta hänsyn till vid kostrådgivning.
– Kostråden vid njursvikt förändras över tid, och råden kan behöva justeras från ett besök till nästa. Men det viktigaste är patientens matglädje och matlust. Målet är att anpassa råden till individuella matvanor och preferenser, inte att sätta förbud.

– Ät varierat, fastna inte vid några enstaka livsmedel vilket lätt händer om man följer trendiga dieter, tar tillskott eller specialdrycker och smoothies. Fördela maten jämt över dagen och säg till vårdpersonalen om vikten går upp eller ned snabbt och oväntat.

Långvariga kontakter

Njursvikt är en så kallad progredierande kronisk sjukdom, där kostråden hela tiden anpassas och förändras efter individuella behov. Det innebär att man som dietist behöver vara påläst kring njursjukdomar (och även andra bidiagnoser som diabetes, som har betydelse för hur kostråden utformas), hur prover ska tolkas och hur detta i sin tur påverkar kostråden. Samtidigt måste man vara uppmärksam och lyhörd inför patientens beskrivning av sina matvanor så att råden skräddarsys och fungerar i patientens vardag.

– Mycket handlar om pedagogik och lyssnande, menar Sintra. Kontakterna med patienter på njurmedicin löper oftast över lång tid, och det tycker jag är väldigt givande. Man lär känna varandra. Den patient jag har följt längst i mitt yrke hade jag i arton år.

En självklar del av behandlingen

Tidigt efter sin utbildning fick Sintra möjlighet att specialisera sig inom njurmedicin.
– Jag valde detta område för att det är fascinerande hur mycket maten kan påverka måendet och provsvaren vid njursvikt. När jag började som dietist fanns det olika uppfattningar kring kostens betydelse i den medicinska behandlingen vid njursvikt. Det sporrade mig till att börja forska inom området. Resultatet av mina studier har lett till att jag känner mig trygg med att ge kostråd vid njursvikt, även om det fortfarande finns olika åsikter om kostbehandling.

– Förutom kliniskt arbete och forskning har jag också varit delaktig i att ta fram nationella riktlinjer för nutritionsbehandling vid njursvikt. Jag har fått möjlighet att skriva om nutrition i njurmedicinska läroböcker, forska på flera specialområden inom njurmedicin och nutrition, utbildat olika yrkeskategorier inom njursjukvården och deltagit i många spännande utvecklingsprojekt.