Direkt till innehållet

Detaljplaneförslag för Hallands sjukhus Halmstad skickas på samråd

Publicerad: 2023-05-16 Senast ändrad:

På tisdagen beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i Halmstads kommun att skicka detaljplanen för sjukhusområdet på samråd.

Det nya planförslaget har som mål att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av Hallands sjukhus Halmstad. Planförslaget anpassas samtidigt till närliggande bebyggelse och hänsyn tas till både kulturmiljövärden och vattenskydd i området.

Samrådsskedet är till för att samla information och få in synpunkter i ett tidigt skede av planprocessen. Såväl sakägare som berörs av förslaget, länsstyrelse, kommunala myndigheter, allmänhet och andra som har intresse av förslaget kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden. När planen går ut på samråd kommer den att finnas tillgänglig på Halmstads kommuns hemsida.

Mer information hittar du på www.halmstad.se