Direkt till innehållet

Digital anslagstavla ersätter den fysiska

Publicerad: 2018-01-26 Senast ändrad:

Sedan den 1 januari 2018 finns Region Hallands officiella anslagstavla på regionhalland.se istället för i entrén till Regionens hus.

Enligt kommunallagen måste alla kommuner, regioner och landsting ha en officiell anslagstavla. På Region Hallands anslagstavla meddelas när protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

På biblioteken finns offentliga datorer där den som inte har en egen dator kan se anslagstavlan. Kortadressen till Region Hallands officiella anslagstavla är www.regionhalland.se/anslagstavla

Ny kommunallag

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att alla kommuner, regioner och landsting ska ha en anslagstavla på sin webbplats, som ersätter den fysiska anslagstavlan. Den nya kommunallagen trädde i kraft vid årsskiftet 2017/2018.