Direkt till innehållet

Digitalisering, kompetens och gamla cyklar på Ästad forum

Publicerad: 2018-02-09 Senast ändrad:

Digitaliseringen och de nya kompetenser som den behöver stod i fokus när ett 90-tal näringslivsföreträdare, politiker och tjänstemän under torsdagen och fredagen samlades till Ästad Forum.

Detta är femte året som Region Halland i samarbete med Företagarna arrangerar mötesplatsen Ästad Forum.

Under torsdagseftermiddagen möttes man på Cycleurope i Varberg och fick bland annat höra Daniel Lindén från Kairos Future tala om digitalisering och hur den kommer att påverka affärslivet. Flera olika satsningar som är resultatet från fjolårets Ästad Forum presenterades också, bland annat Kompetensmässa Halland och det nya regionala näringslivsrådet.

Under årets Ästad Forum hade deltagarna också möjlighet att testa hur olika idéer skulle kunna utvecklas med ny teknik. De tre medarbetarna i Digitaliseringsbyrån fångade upp ett 30-tal från deltagarna och arbetade sedan vidare med fem med under forumets gång, för att på fredagseftermiddagen presentera sina prototyper.

På fredagsförmiddagen presenterade Högskolan i Halmstad sitt arbete med en helt ny utbildningsform – Common Core – som ska göra studenterna bättre rustade att möta framtidens arbetsmarknad. Niklas Svenmyr från Olsegården berättade om Taste of Halland och Mathias Frenzel om satsningen Öppna företag.

Det är viktigt att mötas på det här sättet, menar regiondirektör Jörgen Preuss:
– Vi måste arbeta tillsammans. Alla måste bidra med sina olika delar om vi ska utveckla Halland. Vi behöver en gemensam bild av vart vi ska och den får vi genom att mötas.

Text: KommuniMera