Direkt till innehållet

Donationsveckan ska få fler att fundera kring donation

Varje höst vid den här tiden infaller donationsveckan. En vecka då vi uppmärksammar de som donerat organ, mottagit organ och de som väntar på att få organ. Martin Hansson, läkare på IVA, Ann Hellberg, sjuksköterska på IVA, och Ellen Vänerlind, sjuksköterska på IVA, är några av de som jobbar med donation i Halland. De vill skänka en tanke och ett tack till donatorerna och deras anhöriga.

Publicerad: 2022-11-07 Senast ändrad:

Hittills i år har fem personer donerat sina organ i Halland. Behovet av organ överskrider tillgången. 773 personer väntar i detta nu på ett organ. Det kan röra sig om svårt hjärt- eller lungsjuka patienter som på grund av sin sjukdom är mycket begränsade i sitt liv och där transplantation är enda räddningen. Det kan röra sig om njursjuka personer som tillbringar många timmar i veckan på sjukhus för dialys. Det kan röra sig om personer med svår leversjukdom som vårdas på IVA och som är i behov av en levertransplantation inom något dygn för att överleva. Fram till den 30 september i år hade 27 personer avlidit i väntan på organ medan 47 personer har tagits bort från väntelistan vilket ofta sker för att man blivit för sjuk för att klara en transplantation.

Behovet av organ överskrider tillgången. 773 personer väntar i detta nu på ett organ. Det kan röra sig om svårt hjärt- eller lungsjuka patienter som på grund av sin sjukdom är mycket begränsade i sitt liv och där transplantation är enda räddningen. Det kan röra sig om njursjuka personer. Ungefär 80 procent av befolkningen i Sverige uppger en positiv inställning till donation men endast 20 procent har gjort sin vilja till donation känd genom att anmäla sin vilja i donationsregistret. Detta betyder att anhöriga ombeds hjälpa till att tolka den möjliga donatorns vilja vilket kan vara svårt om man inte har pratat om det.

Organdonator är något man kan bli efter att man avlidit. Men av alla som dör i Sverige varje år är det endast ett fåtal som kan donera sina organ efter att de har avlidit då det kräver att man bland annat avlider när man vårdas på en IVA-avdelning och även då är det endast ett fåtal som uppfyller de kriterier som krävs för att kunna bli donator.

Under 2022 har en ny metod för organdonation införts i både Halmstad och Varberg. Förhoppningen är att vi inom sjukvården i några fler fall kommer att kunna tillgodose den avlidnes önskan, att väntetiden för att få ett organ kommer att minska och att fler liv kommer kunna räddas.

Att tänka på döden när man är mitt i livet är svårt men genom att ta ett par minuter åt att göra sin vilja känd i donationsregistret eller genom att prata med sina anhöriga kan man underlätta för sina anhöriga i en svår situation och underlätta för vården att tillvarata din vilja.