Direkt till innehållet

Dos 3 rekommenderas till alla från 18 år, antalet vaccinationstider ökar för att möta behovet

Publicerad: 2021-11-24 Senast ändrad:

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en påfyllnadsdos (dos 3) till alla från 18 år, men i tur och ordning och först till de som har störst behov av skydd mot sjukdom.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande prioriteringsordning, där högre ålder som regel innebär högre prioritering.

  1. Personer boende på SÄBO, personer med hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre (pågår)
  2. Personer 65–79 år (pågår) samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård (planering pågår för att släppa på denna grupp för bokning)
  3. Personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS, beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom. Samt personer 50–64 år.
  4. Personer 18–49 år

Personal inom vård och omsorg, inklusive personal inom LSS, som har stor risk att föra virus vidare till personer med risk att utveckla allvarlig sjukdom kan också prioriteras i vaccinationsarbetet. Detta förutsatt att det kan göras utan risk för undanträngningseffekter för övriga grupper.

Påfyllnadsdos av covid-19-vaccin kan ges när 6 månader har gått sedan den tidigare dosen – för personer som är 65 år och äldre gäller 5 månader.

Arbetet med att ge dos 3 till alla från 65 år och äldre pågår just nu parallellt med att grundvaccinera barn från 12 år (dos 1 och 2) och arbetet med att nå personer som ännu inte har vaccinerat sig.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinationstider kommer att öka för att möta behovet

Turordningen i vaccinationsinsatsen sker precis som genom hela pandemin, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation. Det innebär att de som är äldst vaccineras först eftersom äldre personer har störst risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Det innebär också att bokningsmöjligheten öppnar stegvis inom åldersgruppen, där de äldsta får möjlighet att boka först. Enligt Folkhälsomyndigheten ska det bli möjligt för personer yngre än 65 år att boka vaccinationstid när 80% av gruppen som är äldre än 65 år har fått dos 3. Takten i hur fort åldersgrupper kan släppas på för bokning är beroende av tillgången på tider.

Just nu planeras för utökning av vaccinationstider för att möta behovet. I det arbetet ingår bland annat att öppna vaccinationscentraler där Falkenberg är först ut nu på lördag den 27 november, i Kungsbacka öppnar en central i vecka 49 och idag blev det också klart att vaccinationscentralen i Halmstad öppnar på Halmstad arena. Redan nu finns bokningsbara tider på vaccinationscentralen i Falkenberg och Kungsbacka.