Direkt till innehållet

Driftnämnd tar beslut om att skänka ambulans

Publicerad: 2022-12-02 Senast ändrad:

Driftnämnden för förvaltningen Ambulans diagnostik och hälsa (ADH) förväntas nästa vecka ta beslut om att skänka en ambulans till Ukraina genom stiftelsen Blåljus i samverkan.

Region Halland skänker löpande sjukvårdsmateriel till Ukraina genom organisationen Human Bridge. Det handlar exempelvis om operationsbord, britsar, sängar, medicinteknisk utrustning och engångsmaterial. I augusti, cirka ett halvår efter den ryska invasionen, hade 24 trailers med sjukvårdsmateriel från svenska sjukhus nått Ukraina och närliggande regioner med behov av flyktingstöd. Sedan dess har Region Halland fortsatt skänka material. Det finns en nationell samverkan kring stödet och det bedöms som viktigt för att veta att stödet är ändamålsenligt, men också för att ha en överblick över vilket material som lämnar regionerna.
Human Bridge har dock inte organisation för att ta emot fordon. Därför har förvaltningen ADH undersökt möjligheter för hur detta ska kunna göras på ett tryggt och säkert sätt. Organisationen Blåljus i samverkan har tidigare förmedlat ambulanser till Ukraina donerade av exempelvis Region Norrbotten och Region Stockholm.

Driftnämnden för Ambulans diagnostik och hälsa väntas ta beslut om donationen på tisdag den 6 december.