Direkt till innehållet

Elbussar ska börja rulla i halländska kommuner

Om ett år kommer 25 procent av all stadsbusstrafik i Halland att köras av elbussar, vilket bidrar till förbättrad stadsmiljö. Region Halland kommer att stå för kostnaderna för elbusstrafiken medan kommunerna står för framdragning av elförsörjning till bussdepåerna.

Hallandstrafiken har genomfört en upphandling av busstrafiken i Laholm, Hylte, Halmstad, Falkenberg och Varberg och tioåriga avtal har tecknats med vinnande operatörer.

Grundkravet i upphandlingen är att bussar i linjetrafik ska drivas med 100 procent fossilfritt bränsle. Dessutom innehåller upphandlingen en option att driva 25 procent av stadsbusstrafiken i respektive kommun med helelektrifierade bussar. Bussarna ska laddas på bussdepån mellan köruppdrag. Varje kommun ansvarar för infrastrukturen och behöver dra fram ström till depån medan operatören ansvarar för ladd-infrastrukturen inne på depån.

Innan den 20 juni behöver optionen om elbussar aktiveras, men redan nu står det klart att elbussar blir en del av trafiken i alla halländska kommuner eftersom Region Halland nu har budgeterat för att kunna stå för kostnaderna.
– Vi ser ett stort värde i att elbussar rullar i Halland. Det bidrar bland annat till att minska partiklarna och sänka bullernivåerna i stadskärnorna vilket gör centrummiljöerna mer attraktiva, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).
– Genom att jobba tillsammans i Halland skapar vi också förutsättningar för utveckling av hela regionen, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), andre vice ordförande i regionstyrelsen.

I Kungsbacka kommun har Västtrafik genomfört en upphandling med option om eldrift i stadstrafik så även där kommer elfordon att börja trafikera i juni 2020. I Hylte kommun sker trafiken enbart med regionbussar.

Antalet elbussar i varje kommun från juni 2020 blir:

  • Laholm  1 buss
  • Halmstad 10 bussar
  • Falkenberg 2 bussar
  • Varberg  3 bussar
  • Kungsbacka 3 bussar

Sammanlagt blir merkostnaden för eldrift för regionen cirka tre miljoner kronor per år.

Publicerad: 2019-06-10

Senast ändrad: