Direkt till innehållet

Elbussar ska börja rulla i halländska kommuner

Om ett år kommer 25 procent av all stadsbusstrafik i Halland att köras av elbussar, vilket bidrar till förbättrad stadsmiljö. Region Halland kommer att stå för kostnaderna för elbusstrafiken medan kommunerna står för framdragning av elförsörjning till bussdepåerna.

Publicerad: 2019-06-10 Senast ändrad:

Hallandstrafiken har genomfört en upphandling av busstrafiken i Laholm, Hylte, Halmstad, Falkenberg och Varberg och tioåriga avtal har tecknats med vinnande operatörer.

Grundkravet i upphandlingen är att bussar i linjetrafik ska drivas med 100 procent fossilfritt bränsle. Dessutom innehåller upphandlingen en option att driva 25 procent av stadsbusstrafiken i respektive kommun med helelektrifierade bussar. Bussarna ska laddas på bussdepån mellan köruppdrag. Varje kommun ansvarar för infrastrukturen och behöver dra fram ström till depån medan operatören ansvarar för ladd-infrastrukturen inne på depån.

Innan den 20 juni behöver optionen om elbussar aktiveras, men redan nu står det klart att elbussar blir en del av trafiken i alla halländska kommuner eftersom Region Halland nu har budgeterat för att kunna stå för kostnaderna.
– Vi ser ett stort värde i att elbussar rullar i Halland. Det bidrar bland annat till att minska partiklarna och sänka bullernivåerna i stadskärnorna vilket gör centrummiljöerna mer attraktiva, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).
– Genom att jobba tillsammans i Halland skapar vi också förutsättningar för utveckling av hela regionen, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), andre vice ordförande i regionstyrelsen.

I Kungsbacka kommun har Västtrafik genomfört en upphandling med option om eldrift i stadstrafik så även där kommer elfordon att börja trafikera i juni 2020. I Hylte kommun sker trafiken enbart med regionbussar.

Antalet elbussar i varje kommun från juni 2020 blir:

  • Laholm  1 buss
  • Halmstad 10 bussar
  • Falkenberg 2 bussar
  • Varberg  3 bussar
  • Kungsbacka 3 bussar

Sammanlagt blir merkostnaden för eldrift för regionen cirka tre miljoner kronor per år.