Direkt till innehållet

En fjärde vaccindos rekommenderas till 65 år och äldre

Publicerad: 2022-04-04 Senast ändrad:

Personer som är 65 år eller äldre rekommenderas nu en fjärde dos vaccin mot covid-19, det beskedet kom Folkhälsomyndigheten med under måndagsmorgonen. Från idag, den 4 april, är det möjligt att boka och vaccinera sig med dos 4 i Halland. Det ska ha gått minst fyra månader sedan dos 3.

− Pandemin är inte över. Vi ser att fler i den här åldersgruppen behöver ett förlängt och förstärkt skydd mot svår sjukdom. Vaccination skyddar mycket bra mot svår sjukdom och död i covid-19. Skyddseffekten avtar dock med tiden och därför behöver påfyllnadsdoser ges för att förstärka och förlänga skyddet. Det är viktigt att ta den fjärde dosen (andra påfyllnadsdosen) när den erbjuds, säger Sandra Samuelsson, biträdande smittskyddsläkare.

Vaccinationscentralerna fortsätter vara öppna
För att möta personer, födda 1957 eller tidigare, som nu är aktuella för fjärde dosen har vaccinationscentralerna i länet fortsatt öppet, både för tidsbokad vaccination och drop in. Det är också på vaccinationscentralerna som flest tider finns. Förutom vaccinationscentralerna fortsätter vårdcentraler i Halland att vaccinera. Från vecka 15 erbjuder tolv vårdcentraler i länet vaccination mot covid-19.

– Vi öppnar bokningen och möjligheten att vaccinera sig idag och man kan som tidigare boka tid digitalt eller om man hellre vill ringa och boka tid. Vaccination kommer att erbjudas på vaccinationscentralerna i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad och på 12 vårdcentraler fördelat över regionen. Då vi under april kommer ha gott om tider, främst på vaccinationscentralerna, vill jag uppmana de som har möjlighet passa på att vaccinera sig så snart som möjligt, säger Bibi Estev, områdeschef för pandemiuppdrag, vid Region Halland.

Det är även aktuellt med en andra påfyllnadsdos till personer från 18 år, som har måttlig till allvarlig immunbrist på grund av sjukdom eller behandling. Rådgör med en läkare vid osäkerhet. Det ska ha gått minst tre månader sedan föregående dos.

Tidigare har Folkhälsomyndigheten rekommenderat en fjärde vaccindos till personer över 80 år, personer med hemtjänst eller hemsjukvård och personer som bor på särskilt boende för äldre.