Direkt till innehållet

Ett lyckat första år med rehabkoordinatorer

Det är ett år sedan Hallands sjukhus fick sina första rehabkoordinatorer (Reko). Ett efterlängtat införande som har varit mycket uppskattat.

Publicerad: 2022-11-04 Senast ändrad:

De fem rehabkoordinatorerna på Hallands sjukhus har delad tjänst och utgår från Rehabiliteringskliniken. De har ansvar för olika kliniker men hjälps åt när det behövs. Den 1 november var det ett år sedan införandet av rehabkoordinatorer.

Uppdrag

Rehabkoordinatorernas uppdrag är intern samordning, extern samverkan och att stödja patienten. Deras roll innebär flera fördelar för läkare och övriga medarbetare i vårdkedjan kring sjukskrivningar. Dels fungerar de som ett stöd i sjukskrivningsprocessen, och dels bidrar de till ökad kompetens inom försäkringsmedicin.

Rehabkoordinatorernas funktion är även att kunna vara läkare och annan vårdpersonal behjälpliga i både enskilda ärenden och i det övergripande försäkringsmedicinska arbetet på respektive klinik.

Som en del i utvecklingen börjar gruppen i höst att tillsammans med klinikerna ta fram lokala rutiner för sjukskrivningsprocessen.

Några röster

Införandet av rehabkoordinatorer på Hallands sjukhus har varit såväl efterlängtat som uppskattat. Så här säger några personer med olika ingångar om rehabkoordinatorernas roll:

”Jag är så glad över att ni nu finns på sjukhuset, kontaktvägen blir så mycket enklare!” /Rehabkoordinator i Närsjukvården

”Tack för hjälpen att leta fram rätt intyg som efterfrågades!”/Läkare

”Först händer ingenting på flera månader sedan räcker det med ett samtal och bollen sätts i rullning. Vilken tur att jag fick kontakt med dig!”/Patient

”Jag är väldigt tacksam för all hjälp du gett mig i kontakten med Försäkringskassan. Jag har så svårt att förstå innebörden av texten, vad de egentligen vill ha för uppgifter av mig. Det har du kunnat förklara för mig.” /Patient