Direkt till innehållet

EU-medel till projekt för nya vätgasstationer ska bidra till den gröna omställningen inom transportsektorn

Publicerad: 2022-09-23 Senast ändrad:

Region Halland är med i ett projekt för att sätta upp ett nätverk av vätgasstationer från Hamburg, via Halland, upp till Oslo. Projektet har beviljats EU-medel för att bygga 12 vätgastankstationer.

Projektet Greater4H (Green Alternatives for Transport Emission Reductions – Hydrogen) har beviljats 12,4 miljoner euro från EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF). Pengarna ska gå till att bygga ett gränsöverskridande nätverk av 12 vätgastankstationer för lastbilar och personbilar från Hamburg till Oslo. Projektet drivs av organisationen STRING, där Region Halland är medlem tillsammans med flera regioner och kommuner i Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Med i projektet är även flera företag som bland annat ska bygga och driva tankstationerna.

Möjlighet att fasa ut diesellastbilarna

Syftet med projektet är att möjliggöra för tunga vägtransporter att övergå från diesel till vätgas över gränserna till Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Den nya infrastrukturen beräknas vara på plats 2025 och det kommer då vara möjligt att fasa ut diesellastbilarna och i stället tanka gas, även andra vätgasdrivna fordon kommer kunna tanka på nätet.

– Tankstationerna är viktiga investeringar för att bidra till grön omställning för såväl Halland som hela stråket mellan Hamburg och Oslo. Det ger oss bättre förutsättningar för att på allvar fasa ut de fossila bränslena inom transportsektorn, som idag står för nästan 70 procent av de halländska koldioxidutsläppen, säger Clara-Bella Bergman, strateg regional samhällsplanering, Region Halland.

Kartbild som visar placering av vätgasstationer hela sträckan från Hamburg till Oslo

Bildtext: De 12 vätgasstationernas ungefärliga placering

 

Läs mer om projektet på STRING:s webbplats: Hydrogen – STRING Megaregion

Kontaktperson Region Halland

Clara-Bella Bergman

Strateg, Regional samhällsplanering

E-post: clara-bella.bergman@regionhalland.se