Direkt till innehållet

Extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist

Publicerad: 2021-08-26 Senast ändrad:

Folkhälsmyndigheten meddelar nu att en extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Rekommendationen gäller personer som är 18 år eller äldre från första september 2021. Region Halland arbetar nu skyndsamt med rutiner och hur det praktiskt ska gå till för berörda invånare i Halland. Mer information om detta kommer inom kort.

Den extra dosen bedöms kunna ges åtta veckor eller senare efter dos två. Den nedre åldersgränsen och intervallet kan komma att ändras allt eftersom kunskapsläget utvecklas.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram ett förslag på vilka patientgrupper som kan vara aktuella för en extra dos vaccin mot covid-19 efter individuell bedömning av behandlande läkare. Informationen om patientgrupperna kan komma att justeras framöver. I Sverige uppskattas det röra sig om minst 40 000 personer.

På Folkhälsomyndighetens sida kan du läsa vilka de aktuella patientgrupperna är.