Direkt till innehållet

Extra utlysning av stöd till utveckling och produktion av film

Publicerad: 2023-05-09 Senast ändrad:

Region Halland vill främja talangutveckling inom filmområdet och tack vare Svenska Filminstitutets satsning Talent to Watch gör vi nu i maj en extra utlysning av utvecklingsstöd för lång spelfilm samt för dokumentärfilm. I augusti utlyser vi även extra medel för produktion av kortfilm.

Kollage med bilder ur olika filmer.

Genom satsningen vill vi ge filmare i Halland möjligheten att utveckla nya och mer omfattande projekt samt stimulera nya röster till att etablera sig i filmbranschen.

Filmare i Halland kan få del av de extra pengarna genom att ansöka om utvecklingsstöd: Nya långfilmer från och med idag och senast den 11 juni, samt genom att söka produktionsstöd till Nya berättelser – kortfilm 14 augusti–30 september.

Talent to Watch: Nya långfilmer och Nya berättelser kortfilm

Nya långfilmer och Nya berättelser kortfilm ingår i en satsning med medel från Svenska Filminstitutets Talent to Watch i syfte att finna nya röster, stärka regionens filmskapare och stimulera produktion och talangtillväxt i pandemins efterdyningar.

Svenska Filminstitutet har beviljat Region Halland sammanlagt 900 000 kr för de tillfälliga satsningarna på talangutveckling inom filmområdet. Av dessa är 500 000 kr avsett för utveckling av långfilm och dokumentärer i alla längder. För produktion av kortfilm finns 350 000 kr. Inom stödet Talangutveckling i hela landet har 50 000 kr beviljats för manuscirklar. Regionsamverkan Sydsverige tillskjuter dessutom 200 000 kr till kortfilmssatsningen.

Den regionala delen av satsningen Talent to Watch i Halland finansieras av Region Halland, Regionsamverkan Sydsverige och Svenska Filminstitutet.

Läs mer om respektive utlysning inför ansökan