Direkt till innehållet

Extrautlyst arbetsstipendium tilldelas 20 kulturskapare

Kultursektorn i Halland har drabbats hårt av Covid-19 pandemin. Region Halland utlyste därför under maj månad extra arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare. Utifrån 124 ansökningar har nu Kultur i Halland valt ut 20 stipendiater som tilldelas vardera 25 000 kr. 

Publicerad: 2020-06-22 Senast ändrad:

Det har såklart varit en utmaning att utse de tjugo stipendiaterna! Vi har fått många kvalificerade sökande från hela Halland och vet att behovet just nu är stort, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola.

Allmänt stöd för konstnärlig verksamhet 

Stipendiet är ett allmänt stöd för konstnärlig yrkesverksamhet. Det ska möjliggöra för konstnärer att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Arbetsstipendierna kunde sökas av yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden som är bosatta och verksamma i Halland, eller som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Halland.

Ett av flera stöd

Extrautlysningen av arbetsstipendier är en av de satsningar Region Halland gjort för att motverka de negativa effekterna av Covid 19-pandemin. Halländska kulturskapare har också haft möjlighet att söka så kallat Expresstöd. Totalt kommer 1 miljon kronor att ha fördelats som ett Expresstöd innan sommaren. Därutöver har statliga krisstipendier fördelats till halländska kulturaktörer från Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. 

Utvalda stipendiater

Utifrån 124 ansökningar har nu Kultur i Halland valt ut 20 stipendiater som tilldelas vardera 25 000 kr. Region Hallands extrautlysta arbetsstipendium tilldelas: 

 • Ann-Charlotte Ekensten, litteratur, Vallda 
 • Camilla Jönsson, litteratur, Halmstad
 • Axel Croné, musik, Halmstad 
 • Katarina Elvira Gudrunsdotter, installation/performance, Kullavik 
 • Jason Southgate, scenografi, Våxtorp 
 • Johan Svensson, scenkonst, Varberg
 • Peter Wahlbeck, ljuskonst, Holm 
 • Mattias Grönroos, musik, Mellbystrand 
 • Emilia Fjeld, litteratur / översättning, Halmstad 
 • Jana Duskova, installation / skulptur, Ullared 
 • Malte Zeberg, musik, Laholm
 • Vidar Hertov, design / formgivning, Vinberg 
 • Noah Ljungberg, bildkonst, Halmstad 
 • Lisbeth Forsberg, keramik, Rydöbruk 
 • Ida Gavois, bild/foto, Falkenberg 
 • Henrik Håkansson, bildkonst, Ullared
 • Diana Rönnberg, performance / video, Kungsbacka 
 • Lotta Antonsson, bildkonst / foto, Ullared 
 • Daniel Hedin, musik, Varberg 
 • Mark Jungermann, musik / komposition, Kungsbacka