Direkt till innehållet

Fem kulturskapare tilldelas arbetsstipendium

Publicerad: 2020-03-18 Senast ändrad:

Utifrån 46 inkomna ansökningar har en jury utsedd av Kultur i Halland valt ut fem stipendiater som tilldelas 40 000 kr vardera.

Nu delar Region Halland ut 2020 års arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare. Fem konstnärer har utsetts av en jury och får 40 000 kr vardera för att kunna fördjupa sig i sitt konstnärliga arbete. De är baserade i olika små orter i kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm.

Region Hallands arbetsstipendium 2020 tilldelas: Susanna Lindeborg, musiker/pianist och kompositör, Mandi Gavois, konstnär, Johanna Arvidsson, konstnär, Fia Forslund, musiker/klassisk slagverkare och Ossian Söderqvist, konstnär.

Porträttfoton av Susanna Lindeborg, Mandi Gavois, Johanna Arvidsson, Fia Forslund och Ossian Söderqvist.
Susanna Lindeborg, Mandi Gavois, Johanna Arvidsson, Fia Forslund och Ossian Söderqvist.

 

Juryns motiveringar

Susanna Lindeborg

Susanna Lindeborg, musiker/pianist och kompositör från Steninge. Susanna har varit verksam som professionell musiker, främst inom jazz, improviserad musik och i nutida musiksammanhang, i mer än 40 år. Med ensembler som Mwendo Dawa, Natural Artefacts, Salamander och Lindeborg/Johansson Duo samt med egna soloframträdanden, har hon gjort skivinspelningar och turnerat nationellt och internationellt. Genom att experimentera med nya former och blanda det akustiska och elektroniska fortsätter Susanna utveckla sin musik och sitt konstnärskap både med solopiano och i nya konstellationer.

Mandi Gavois

Mandi Gavois är konstnär i Falkenberg. Han rör sig konceptuellt mellan Walden och Vattenfall, mellan naturromans och smutsigt brunkol. Hans betraktande och kommenterande av samtiden tar sitt avstamp i fotokonsten, men innefattar också skulptur. Tillsammans ställer verken frågor om vårt samhälle, och vad det är att vara människa.

Johanna Arvidsson

Johanna Arvidsson är konstnär från Ugglarp. Med sina bilder på textila material bygger hon en sinnlig bro från nutid till vårt förflutna. Hon sätter in kvinnokroppen i en historisk kontext och skapar undersökande och livsbejakande konst med djupa rötter.

Fia Forslund

Fia Forslund är klassisk slagverkare och bosatt i Unnaryd. Sin väg ut i musikvärlden banar hon med stor målmedvetenhet och i snabb takt. Fia undersöker och tänjer instrumentens klanguniversum i brett skiftande konstellationer och genreöverskridande samarbeten. Hon är lika hemma på en liten skogsfestival som på Göteborgsoperan.

Ossian Söderqvist

Ossian Söderqvist är en ung konstnär från Laholm. Med envishet och stort allvar söker Ossian dialogen med sitt material och skapar konstobjekt som samtalar med sin plats och tid. Med nyfikenhet som ledstjärna och träverkstaden som arbetsplats formar han spår och strukturer att förundras över och stimuleras av.

Arbetsstipendier utlyses en gång per år

En gång per år är det möjligt för konstnärer och kulturskapare att ansöka om arbetsstipendium hos Region Halland. Stipendierna ska bidra till att professionella kulturskapare ska ha möjlighet att bo och verka i Halland. De ska möjliggöra för en konstnär att under en viss tid ägna sig åt konstnärligt arbete. Arbetsstipendium kan sökas av yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden som är bosatta och verksamma i Halland, eller som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Halland.

En jury behandlar ansökningarna och tar fram ett förslag som underlag för beslut. Driftnämnd Kultur och skola beslutade den 14 februari 2020 att fördela arbetsstipendium enligt juryns förslag.

Jury för 2020 års arbetsstipendier var:

  • Veronica Wiman (Konst)
  • Cecilia Langemark (Scenkonst och musik)
  • Christina Schöning (Film)
  • Gunnar Südow (Litteratur)
  • Annhelén Olsson (Slöjd och konsthantverk)