Direkt till innehållet

Filmer om språkutveckling ska inspirera föräldrar

Föräldrar med barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling, har hittills fått hjälp av logoped via BVC:s föräldragrupper. Men nu kan grundläggande kunskap enkelt nå fler, genom filmer på 1177.

Publicerad: 2023-04-03 Senast ändrad:

Inspirationsutbildningen om barnets språkutveckling består av ett antal filmer, som tagits fram av logopederna Kerstin Andersson och Catarina Sjöberg. Föräldrar kan se filmerna på 1177 i den ordning de själv önskar och har behov av. De kan också visas i föräldragrupper och på BVC, då med stöd av personal. Det framgångsrika samarbetet mellan Logopedimottagningen och Barnhälsovården inom Region Halland har spridit sig, och resultatet ingår nu i Rikshandboken i barnhälsovård.

– Syfte med filmerna är i första hand prevention, berättar Catarina Sjöberg. Vi vet att hur du pratar och uppmärksammar ditt barns signaler, har stor betydelse för hur barnets språk utvecklas. Därför är det viktigt att nå ut till så många föräldrar som möjligt, så tidigt som möjligt.

Stöd för BVC-personal

Som ett hjälpmedel för BVC-personal har Catarina Sjöberg och Kerstin Andersson tagit fram ett kompletterande material i form av ett blädderblock. Den ena sidan visar en illustration för föräldern, och på den andra finns ett manus för personalen.

– När BVC-personalen utbildar nyblivna föräldrar kan både blädderblocksmaterialet och filmerna vara ett stöd, berättar Kerstin Andersson. Det kan till viss del ersätta att en logoped är på plats. Materialet lämpar sig också för andra besök som barnen gör på BVC.

Tio filmer på olika teman

Filmerna ger tips och råd om hur föräldern kan stötta barnet på väg mot ett rikt och fungerande språk. Innehållet bygger helt på forskning och prövad kunskap, och formen är enkel och lättillgänglig med exempel på hur man tränar tillsammans och stöttar barnets språk i vardagen. Inspiration, helt enkelt!

– Att hjälpa barnet att hitta sitt språk behöver inte vara svårt och avancerat, säger Catarina Sjöberg. Grunden till kommunikationen läggs när man pratar, leker och läser tillsammans. Förälderns närvaro och uppmärksamhet gör stor skillnad!

Innehållet är uppdelat i tio filmer, som alla är runt fem minuter långa. Varje film har ett eget tema; till exempel samspel, läsning, skärmtid och att omges av flera olika språk.

Filmerna ligger på 1177.se

Catarina Sjöberg, logoped på Hallands sjukhus.
Kerstin Andersson, logoped på Hallands sjukhus.